spot_img

Patriotyzm Jutra 2023 – nabór wniosków do programu

XV edycja programu „Patriotyzm Jutra” już się rozpoczęła. Program ma na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych, czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. Nabór wniosków trwa do 27 lutego 2023 roku.

Patriotyzm Jutra

To program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski. Wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Jego celem jest pomoc w ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski, angażujący i niebanalny.

Uprawnione podmioty

Beneficjentami programu mogą zostać biblioteki, ale także stowarzyszenia, fundacje, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski.

Dofinansowanie

W tegorocznej edycji budżet programu wynosi 3,8 mln zł. W ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

 • 30 000 zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10% budżetu przedstawionego we wniosku,
 • 70 000 zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu przedstawionego we wniosku.

Można zrealizować zadania także te odbywające się częściowo lub w całości w formie online, do których należą:

 • działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące uczestników poprzez współdziałanie i interakcję, m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne etc.,
 • wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o charakterze artystycznym, w których element historyczny jest dominujący,
 • działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii przede wszystkim historii społecznej, koncentrujących się na życiu codziennym Polaków,
 • projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii,
 • tworzenie stron i portali internetowych promujących historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat rzetelnie i obiektywnie, kształtują krytyczny stosunek do wydarzeń.

Warunki

 • złożenie wniosku do 27 lutego 2023 roku do godziny 23:59
 • wkład własny od 10% do 20%
 • można złożyć 2 wnioski w jednym naborze
 • zgłoszenie wniosku online

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie muzhp.pl.

Źródło zdjęć: freepik.com