spot_img

Program dotacyjny „Niepodległa” 2023 – nabór wniosków

Biuro „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków w programie dotacyjnym „Niepodległa” na dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w tym roku wynosi 6 mln zł. Wnioski można składać do 24 lutego 2023 roku.

Program dotacyjny „Niepodległa”

Program ma na celu upamiętnienie bohaterów i wydarzeń z lat 1768–1989. Skierowany do szerokiego grona odbiorców program dotacyjny „Niepodległa” 2023 wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniające wydarzenia i ludzi ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię narodową.

Dofinansowanie

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2023 nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

W ramach programu można realizować następujące zadania:

 • wystawy wraz z katalogami
 • rekonstrukcje historyczne
 • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne)
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich)
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
 • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników
 • murale
 • zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

Przyznane dofinansowania w roku 2022

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się m.in. samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki.

Warunki

 • złożenie wniosku do 24 lutego 2023 do godz. 15.59
 • można złożyć tylko jeden wniosek
 • wkład własny 15%
 • realizacja projektu pomiędzy 25 kwietnia do 20 listopada 2023 roku
 • wnioski należy składać on-line.

Szczegółowe informacje i regulamin programu dostępne są na stronie niepodlegla.gov.pl.

Kontakt w sprawie adopcji: 791 530 177