spot_img

Program dotacyjny „Niepodległa” 2022 – wyniki

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki programu dotacyjnego na rok 2022. Oto lista rankingowa bibliotek, którym udało się uzyskać wsparcie.

Program dotacyjny „Niepodległa”

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Komunikat

Jak podaje Biuro Programu: Nabór do konkursu ogłoszono 14 grudnia 2021 roku. Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała, że od lutego do Polski uciekły setki tysięcy uchodźców szukających schronienia. Aby włączyć ich w swoje inicjatywy, beneficjenci Programu dotacyjnego mają możliwość dokonania aktualizacji wniosku z przesunięciem w kosztorysie w celu pokrycia kosztów adaptacji działań np. zatrudnienie tłumacza, stworzenie dwujęzycznych materiałów, itp. Nie przewiduje się zwiększenia budżetu projektu lub przyznania dodatkowych środków.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym – Krwawe ścieżki do Niepodległej – Rekonstrukcja „Bitwy na Klarowcu” – 50 000,00 zł
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu – Podhalańska ścieżka do niepodległości – 23 000,00 zł
  • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie – Dumni z Niepodległej – 22 000,00 zł
  • Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie – W służbie Niepodległej – bohaterowie Westerplatte – 20 000,00 zł
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Świętochowskiego w Stoczku Łukowskim – Kroki do niepodległości w Stoczku Łukowskim – 15 000,00 zł
  • Biblioteka Śląska – PoznajMY ŚLĄSKIE (1922-1939) – 13 000,00 zł
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach – Hej, strzelcy wraz, nad nami orzeł biały… – mural upamiętniający bitwę pod Sędziejowicami – 11 000,00 zł
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Bielanach – Za wolność… dziękujemy – 11 000,00 zł
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie – Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie dla Niepodległej 2022- Strzeżmy lokalnej tożsamości z wdzięczności do odzyskanej Niepodległości! – 10 000,00 zł
  • Centrum Biblioteczno Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego w Kętrzynie – Bo partyzantem być to honor – 10 000,00 zł

Szczegółowa lista jest dostępna tutaj.

Odwołania

Program nie przewiduje trybu odwoławczego.


Źródło zdjęć: freepik.com