spot_img

Program dotacyjny „Niepodległa” 2022 – nabór wniosków

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2022 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w tym roku wynosi 3,5 mln zł. Wnioski można składać do 14 stycznia.

Program dotacyjny „Niepodległa”

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Dofinansowanie

W programie samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki, mogą wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych. Poziom dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Wymagany jest wkład własny na realizację zadania.

Przyznane dofinansowania w roku 2021

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki, i organizacje pozarządowe.

Warunki

  • złożenie wniosku do 14 stycznia do godz. 15.59
  • można złożyć tylko jeden wniosek
  • wkład własny 15%
  • realizacja projektu pomiędzy 15 marca do 20 listopada 2022 roku
  • wnioski należy składać on-line.

Szczegółowe informacje i regulamin programu dostępne są na stronie niepodlegla.gov.pl