spot_img

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2022 – trwa nabór wniosków

Ruszył nabór do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2022”. Ma on promować poprawną i sprawną polszczyznę, rozwijać zainteresowanie językiem ojczystym poprzez ukazywanie jego różnorodności, wywołać refleksję nad rolą języka w naszym życiu oraz związkiem polszczyzny z kulturą materialną i duchową Polaków.

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Program realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury.

Dofinansowanie

Dofinansowanie zadania może wynosić do 90% budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 75 000 zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji:

  • projektów edukacyjno-animacyjnych opartych na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry, również on-line
  • projektów popularyzujących wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również on-line
  • tworzenia stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę.

Wyniki z poprzedniego roku

Uprawnione podmioty

Uprawnione do składania wniosków w programie są samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki.

Warunki

  • złożenie wniosku w terminie do 10 stycznia 2022
  • można zgłosić 1 wniosek w programie
  • realizacja zadania od 28 lutego do 31 października 2022 roku.

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie nck.pl

Źródło zdjęć: freepik.com