spot_img

Promocja czytelnictwa – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Promocja czytelnictwa” na rok 2023. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Promocja czytelnictwa

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

 • Zadanie nr 1: kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne – od 5 000 do 500 000 złotych
 • Zadanie nr 2: festiwale literackie – od 5 000 do 300 000 złotych
 • Zadanie nr 3: wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych – od 5 000 do 60 000 złotych
 • Zadanie nr 4: cykliczne audycje telewizyjne (minimum 3 odcinki) – od 5 000 do 300 000 złotych
 • Zadanie nr 5: cykliczne audycje radiowe i internetowe (minimum 3 odcinki) – od 5 000 do 60 000 złotych.

Budżet programu wynosi 6 050 000,00 zł.

Wskazówki dla bibliotekarzy

Oto kilka istotnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku, by otrzymać pieniądze.

Jakie projekty można zrealizować w formule on-line?
W ramach programu można zrealizować:
– działania kreatywne i edukacyjne, w szczególności: warsztaty, webinaria, kursy e-learningowe, wideoblogi i podcasty z zakresu programu realizowanego on-line, służące podnoszeniu kompetencji kulturowych odbiorców zadania
– wydarzenia kulturalne/artystyczne on-line z zakresu programu, w szczególności: konkursy, czytania, spotkania z twórcami/artystami, udostępniania przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami
– tworzenie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych.

Do kogo najlepiej skierować projekt?
Preferowane grupy odbiorców to: dzieci i młodzież oraz ich rodzice i opiekunowie, a także osoby nieczytające, czyli grupy społeczne niebędące aktywnymi uczestnikami życia literackiego.

Czym powinien wyróżniać się Twój projekt?
Projekt powinien wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją, która umiejętnie wpisuje najciekawsze zjawiska literackie i odniesienia do kanonu literackiego w możliwie szeroki kontekst kultury współczesnej oraz realizuje zamysły popularyzatorskie w oparciu o wiedzę na temat przemian w mentalności, wrażliwości i potrzebach współczesnych odbiorców.

Co jest ważne dla Twojego projektu?
Według regulaminu programu ważne są:
– zasięg społeczny projektu, w tym trafne określenie grupy odbiorców
– zadanie, które utrwala tożsamość kulturową i narodową, w szczególności w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych
– możliwość realizacji zadań i działań w formule on-line
– projekty, w których wykorzystywane są nowoczesne technologie i nowe media
– uwzględnienie działań na rzecz włączenia grupy docelowej w przygotowane działań, np. przez projekty edukacyjne poprzedzające zadania i inne formy aktywizacji
– potencjał promocyjny projektów
– by przez 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania bezpłatnie udostępnić utwory powstałe podczas realizacji zadania w zakresie realizowanym on-line w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. umieszczenia na stronach internetowych i/lub portalach społecznościowych.

Jakie projekty bibliotek otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku?
Lista bibliotek, które otrzymały poprzednio dofinansowanie oraz z wynikami odwołań

Gdzie uzyskać pomoc?
Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Instytutu Książki (kontakt tutaj). Jeśli masz inne pytania, wątpliwości lub szukasz pomocy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra), w tym biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warunki

 • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2022 roku (wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2022 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych)
 • można złożyć 2 wnioski
 • wnioski trzeba składać on-line
 • wkład własny 20%
 • terminy realizacji zadań: zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023), zadania 2-letnie (01.01.2023 – 31.12.2024), zadania 3-letnie (01.01.2023 – 31.12.2025)

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie www.gov.pl/web/kultura

Źródło zdjęć: freepik.com