spot_img

Kolejnych 109 bibliotek z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Aż 109 bibliotek dołączyło w tym roku do grona bibliotek współkatalogujących wraz z Biblioteką Narodową. Stało się to możliwe dzięki wdrożeniu w nich najnowocześniejszego systemu bibliotecznego Alma i wyszukiwarki Primo w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”.

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek, pokrywa wszystkie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. Wdrożenie w 109 bibliotekach przeprowadzone zostało dzięki ścisłej współpracy Biblioteki Narodowej z zespołami z przyłączanych książnic. Wśród tych placówek znalazło się dziewięć dużych bibliotek wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz sto bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych z województw świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego.

W pierwszej grupie znalazły się:

 • Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
 • Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu
 • Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida
 • Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
 • Biblioteka Główną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie.

Z kolei do bibliotek z drugiej grupy zaliczają się m.in.:

 • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu
 • Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofikowej
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu
 • Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Biblioteka Narodowa przeprowadziła dla pracowników wszystkich tych bibliotek kompleksowe szkolenia z obsługi systemu Alma. Przygotowano w tym celu materiały szkoleniowe z zakresu katalogowania publikacji z poszczególnych dyscyplin, zasad redakcji i doboru Deskryptorów BN oraz Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Niezwykle przydatną pomocą w trakcie wdrożenia stały się codzienne konsultacje prowadzone przez pracowników Biblioteki Narodowej, której specjaliści zapewnili m.in. bieżące wsparcie i konfigurację systemu zgodnie z potrzebami danej jednostki. Warto zaznaczyć, że każda z przyłączanych bibliotek sama zdecydowała o stopniu wykorzystania u siebie poszczególnych funkcjonalności systemu.

System działa w modelu chmurowym, pozostając dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu. Obsługuje ogół procesów realizowanych w każdej bibliotece – bez względu na jej typ, wielkość zbiorów i liczbę czytelników. Pozwala również na stabilną pracę zdalną poza siedzibą biblioteki.

Największą zaletą integracji bibliotek w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami dla Bibliotek jest możliwość współkatalogowania w czasie rzeczywistym w jednym systemie informatycznym – wpływa to bezpośrednio na minimalizację kosztów ponoszonych przez biblioteki. Wzrost liczby bibliotek z dostępem do katalogu on-line wpłynął na zwiększenie dostępności zbiorów dla czytelników. Zintegrowane placówki poprzez własne katalogi online dołączyły do połączonych katalogów, które obecnie obejmują już ponad 25 mln jednostek zbiorów (liczbę tę codziennie powiększają kolejne nowości wydawnicze). Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem katalogi.bn.org.pl.

Implementacja systemu w 109 bibliotek w tym roku była możliwa dzięki systemowi wdrożonemu i wykorzystywanemu z powodzeniem przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Jagiellońską (drugą co do wielkości książnicę w Polsce i zarazem największą bibliotekę akademicką), dwie biblioteki wojewódzkie – Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie oraz biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z tych samych narzędzi korzystają najlepsze biblioteki na świecie, w tym Uniwersytetu Harvarda i Oksfordzkiego, a także sieci Bibliotek Narodowych Danii i Szwajcarii wraz z wybranymi bibliotekami uniwersyteckimi tych krajów.

Trwają już również prace nad przewidzianym na najbliższe lata podłączeniem do systemu kolejnych dużych książnic, w tym wojewódzkich bibliotek publicznych województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubuskiego i małopolskiego, bibliotek miejskich w Łodzi i Gdyni, Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego oraz kolejnej grupy bibliotek publicznych z województw: lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.

Źródło zdjęć: freepik.com, bn.org.pl