spot_img

Stan czytelnictwa książek w Polsce w drugim roku pandemii – raport

Ukazał się rozszerzony raport Stan czytelnictwa książek w Polsce w drugim roku pandemii (2021–2022). To omówienie praktyk lekturowych, wyborów książkowych, ale też i pokazanie roli bibliotek, prezentacja listy najpoczytniejszych autorów czy weryfikacja hipotezy o sezonowości praktyk lekturowych.

W raporcie Biblioteki Narodowej można znaleźć odpowiedzi na pytania o: tym, w jaki sposób przeprowadzono badania i czy moment realizacji badań wpływa na uzyskiwane wyniki, skąd pochodzą czytane książki, jak otoczenie wpływa na praktyki lekturowe, które typy publikacji cieszą się popularnością i czy epidemia miała wpływ na stan czytelnictwa.

– Wyniki tego badania po opracowaniu tworzą swego rodzaju społeczną mapę czytania książek, przy czym jest to mapa pozwalająca dostrzec najbardziej wyraziste zjawiska i procesy – zauważają autorzy.

Wyniki sondażu przeprowadzonego w marcu 2022 roku pozwalają sądzić, że czytelnictwo książek w Polsce wraca do – zarejestrowanego w badaniach z roku 2019 – stanu sprzed pandemii COVID-19. Hipoteza o sezonowym charakterze praktyk lekturowych, zależnym od pory roku, nie potwierdziła się – czas przeprowadzenia badań czytelnictwa książek nie wpływa w sposób zasadniczy na uzyskiwane wyniki. Odsetek osób czytających książki rośnie wraz z poziomem wykształcenia, a maleje wraz z wiekiem. Częściej czytają kobiety niż mężczyźni. Książki w formatach cyfrowych wciąż stanowią niewielki procent wyborów lekturowych.

Pobierz raport Stan czytelnictwa książek w Polsce w drugim roku pandemii (2021–2022).

Źródło zdjęć: freepik.com