spot_img

Produkcja wydawnicza po pandemicznym kryzysie – raport

Ukazał się 73. tom „Ruchu Wydawniczego w Liczbach”, zawierający raport o książkach w roku 2021.

W roku 2021 wydawcy przesłali do Biblioteki Narodowej 33 957 tytułów książek. Jest to liczba znacznie większa niż rok wcześniej, a zbliżona do wyników, które osiągaliśmy w ostatnich latach przed pandemią. O ile w pierwszym roku pandemicznego kryzysu wydawcy – zaniepokojeni niepewną sytuacją ekonomiczną i utrudnieniami w życiu kulturalnym –  gwałtownie ograniczyli liczbę publikowanych tytułów, o tyle w drugim roku pandemii najwyraźniej nie widzieli już takiej potrzeby.

Szczególnie chętnie wydawnictwa zwracały się w stronę literatury popularnej. Znacząco więcej niż w poprzednich latach opublikowano w ostatnim roku zwłaszcza powieści romansowo-obyczajowych, ale istotnie wzrosła także liczba książek sensacyjno-kryminalnych. Jednocześnie zwraca uwagę znaczny wzrost tytułów wydanych w roku 2021 komiksów. Nawet pandemia nie przerwała trwającego od dekady intensywnego rozwoju tej gałęzi rynku wydawniczego.

Warto jednak podkreślić, że zwiększa się nie tylko liczba tekstów literackich o charakterze popularnym. Coraz chętniej publikowana jest także ambitna proza – liczba książek tego typu rośnie od czasu otrzymania w 2019 roku Nagrody Nobla przez Olgę Tokarczuk.

Wśród książek, które wydawcy szczególnie chętnie publikowali w 2021 roku, znajdziemy, obok tekstów literackich,  również eseistykę, literaturę faktu oraz poradniki.

Ponadto drugi rok pandemii Covid-19 okazał się okresem wysypu książek dotyczących tejże właśnie pandemii. Są wśród nich bardzo różne publikacje: prace naukowe, fachowe, książki autobiograficzne, reportażowe, eseistyczne, a także powieści, wiersze i książeczki dla dzieci.

Więcej danych dotyczących produkcji wydawniczej – poszczególnych typów książek, ich tematyki, języka czy miejsca wydania – można znaleźć w najnowszym (73) tomie „Ruchu Wydawniczego w Liczbach”.

Źródło: bn.org.pl

Źródło zdjęć: freepik.com