spot_img

Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Uniwersytetu w Białymstoku do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Wniosek Biblioteki Uniwersytetu w Białymstoku został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Warunki włączenia do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, informacje o sieci i jej zadaniach zostały zamieszczone w serwisie jej poświęconym.

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i wchodzące w jej strukturę biblioteki wydziałowe oraz specjalistyczne (ekonomiczna, pedagogiczna, prawnicza, humanistyczno-społeczna, chemiczna), gromadzą zbiory w zakresie odpowiadającym potrzebom pracowników i studentów. Szczególną wagę przywiązuje do gromadzenia publikacji mniejszości narodowych oraz literatury dotyczącej wielokulturowości regionu. Księgozbiór liczy 600 tys. woluminów. Wśród nich cenne starodruki takie jak Biblia według przekładu Jakuba Wujka z Wągrowca z 1599 roku i dwa Żywoty Świętych Piotra Skargi.

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia umożliwia dostęp do licznych baz danych, jak i również do wypożyczalni cyfrowej academica.edu.pl.