spot_img

Ostatni dzień na złożenie wniosku w Priorytecie 1.

Dziś o godz. 16 mija termin na złożenie wniosku o bezpłatne wdrożenie systemu Alma w bibliotekach publicznych.

Za darmo i bez wkładu własnego

Koszty podłączenia systemu i utrzymania w bibliotekach ponosi Biblioteka Narodowa. Dla bibliotek przystępujących podłączenie i utrzymanie jest darmowe. Dla każdej z bibliotek będzie ustalany osobno rok wdrożenia. Należy tylko złożyć wniosek.

Uprawnione podmioty

O przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek mogą ubiegać się:

  • duże biblioteki publiczne oraz inne zaliczone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do OSB o księgozbiorach liczących powyżej 50 tys. jednostek zbiorów, zlokalizowane na terenie całego kraju,
  • wszystkie biblioteki publiczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie) zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego.

Warunki

  • złożenie wniosku do 14 grudnia do godz. 16
  • wnioski można składać elektronicznie przez ePUAP lub tradycyjnie.

Listę odpowiedzi na najcześciej zadawane pytania można znaleźć tutaj. Szczegółowe informacje o sposobie składania wniosków dostępne są na stronie kierunku interwencji.

Źródło zdjęć: freepik.com