spot_img

System Alma i wyszukiwarka Primo za darmo

Do 14 grudnia 2021 roku można składać wnioski o bezpłatne wdrożenie systemu Alma i wyszukiwarki Primo. Wdrożenie przewidziane jest w latach 2021–2025. Dla każdej z bibliotek będzie ustalany osobno rok wdrożenia.

O przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek mogą ubiegać się:

  • duże biblioteki publiczne oraz inne zaliczone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do OSB o księgozbiorach liczących powyżej 50 tys. jednostek zbiorów, zlokalizowane na terenie całego kraju,
  • wszystkie biblioteki publiczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie) zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego.

Koszty podłączenia systemu i utrzymania w bibliotekach ponosi Biblioteka Narodowa. Dla bibliotek przystępujących podłączenie i utrzymanie jest darmowe.

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe informacje o sposobie składania wniosków dostępne są na stronie kierunku interwencji.

System Alma i wyszukiwarka Primo został wdrożony już w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Jagiellońskiej (wraz z bibliotekami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego), Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Stanowiło to pierwszy etap budowy platformy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

System działający w chmurze oraz połączone katalogi pozwolą rozwijać bibliotekom nowe formy działania, a także kompleksowo dostarczać użytkownikom relewantną, opracowaną według jednolitych zasad informację o ich zbiorach. Dla bibliotek oznacza to brak konieczności instalacji lokalnej systemu (uniezależnienie się od systemu operacyjnego na stacjach roboczych), utrzymywania zaplecza serwerowego czy zakupu licencji. Obsługa systemu odbywać się będzie poprzez przeglądarkę internetową, a biblioteki zyskają dostęp do stałych aktualizacji oprogramowania.

Źródło zdjęć: bn.org.pl