spot_img

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Główną Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Wniosek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Warunki włączenia do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, informacje o sieci i jej zadaniach zostały zamieszczone w serwisie jej poświęconym.

Zbiory Biblioteki liczą niemal 200 tysięcy publikacji. Oprócz książek i czasopism są to prace naukowo-badawcze i rozprawy doktorskie obronione na radomskim Uniwersytecie. Biblioteka zgromadziła również wiele pozycji z zakresu garbarstwa i technologii obuwia. Jest to jedna z największych w Polsce kolekcji dotyczących tych zagadnień. W jej skład wchodzą publikacje polskie i zagraniczne, z których najstarsze pochodzą z przełomu XIX i XX wieku.

Misją Biblioteki jest tworzenie warsztatu naukowo-badawczego i edukacyjnego odpowiadającego zapotrzebowaniu społeczności Uniwersytetu. W tym celu realizuje zadania biblioteczno-informacyjne na najwyższym poziomie, rozbudowując swoje zasoby, oferując dostęp do krajowych i światowych źródeł informacji naukowo-technicznej i poszerzając zakres świadczonych usług.

Źródło zdjęć: freepik.com