spot_img

Likwidacja filii bibliotecznej w Piotrkowie: zbyt mało miejsca

W ostatnią środę sierpnia podczas X Sesji Rady Miasta w porządku obrad znalazł się temat „zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii”.

W uzasadnieniu projektu uchwały podano, iż:

Filia nr 2, zlokalizowana w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2, mieści się bardzo blisko głównej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej, w trzech niewielkich pomieszczeniach o ograniczonych możliwościach lokalowych (94 m kw), w których nie ma szans na stworzenie warunków odpowiadających wymaganiom współczesnej biblioteki. Lokal ten tez nie pozwala na korzystanie z zasobów osobom niepełnosprawnym; zarówno wejście, jak i przestrzeń służąca do obsługi czytelników wyklucza tę grupy mieszkańców z korzystania z biblioteki. Nie ma tez możliwości pozyskania większej powierzchni w obrębie lokalu. Brak powierzchni na zbiory oraz dla czytelników prowadzi do ograniczania zakupów nowości wydawniczych, co w konsekwencji zawęża ofertę czytelniczą tej placówki.

Roczny koszt utrzymania filii to ok. 150 tys. zł. W głosowaniu jawnym z dnia 28 sierpnia 2019 roku 21 obecnych i uprawnionych radnych głosowała za przyjęciem projektu uchwały. Dyrektor biblioteki w lokalnych mediach podaje w komentarzu dotyczącym sprawy, iż „los filii nr 2 wydaje się przesądzony”.

Nie bez powodu. W czerwcu 2019 roku otwarto nowoczesną Mediatekę 800-lecia, która stanowi siedzibę główną Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Nowa siedziba przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, otwarta 6 dni w tygodniu od godz. 8 do 20 i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, stanowi miejsce spotkań, integracji, nauki i wymiany kulturalnej. Każdy mieszkaniec może tutaj spełniać swoje potrzeby, realizować zainteresowania, korzystać z bogatego księgozbioru, pracowni warsztatowych, strefy nauki i nie tylko.

Nowe biblioteki – Lubiteka i Mediateka 800-lecia

Filia nr 2 ma przestać istnieć z dniem 31 marca 2020 roku. Po likwidacji Filii nr 2 księgozbiór ma zostać przeniesiony do siedziby głównej biblioteki oraz częściowo do filii nr 1. Trzech pracowników filii nr 2 zostanie częścią zespołu Mediateki w miejsce osób, które odchodzą na emeryturę bądź kończących stosunek pracy.

Źródło zdjęć: freepik.com – jcomp, Google Maps