spot_img

Podróże z filozofią

Myśl o kulturze to seria wydawana przez Narodowe Centrum Kultury, którą warto mieć w bibliotece. Jakie nowe tytuły się w niej ukazały w tym roku?

Najważniejsi filozofowie XX wieku

Narodowe Centrum Kultury wydało dotychczas w tej serii siedem książek najważniejszych autorów humanistyki współczesnej. Karl Jaspers, Herbert Marshall McLuhan, Bill Readings – do publikacji tych myślicieli w tym roku dołączyły kolejne wybitne tytuły antropologów, filozofów oraz socjologów takich jak: Theodor W. Adorno (Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej), Margaret S. Archer (Kultura i sprawczość. Miejsce kultury w teorii społecznej) oraz Edward L. Bernays (Krystalizacja opinii publicznej).

Lepiej zrozumieć

Teksty opublikowane w tej serii wydawniczej poświęcone są tytułowej kulturze w różnych jej aspektach. Eseiści snują antropologiczno-socjologiczną refleksję nad otaczającym ich dziedzictwem materialnym i niematerialnym – aby ułatwić czytelnikom zrozumienie punktu widzenia każdego z badaczy, do książek dołączono wstępy, wprowadzające w działalność twórczą poszczególnych autorów.

Autorzy opracowań – wybitni przedstawiciele polskiej humanistyki – w czytelny sposób przybliżają główne wątki teoretyczne i światopoglądowe oraz konteksty społeczno-kulturowe i biograficzne. Te omówienia nie tylko pozwalają lepiej zrozumieć poglądy danego filozofa, ale również pokazują autorów esejów jako ludzi pełnych pasji.

Dla pasjonatów głębokiej refleksji

Świadomie pomijam szczegóły koncepcji przedstawionych w tych książkach – niemożliwym jest sprowadzenie treści esejów Adorno czy Archer do kilku haseł. To studia głębokiego namysłu nad kulturą, człowiekiem i otaczającym go światem – nie da się ich złożoności ograniczyć wyłącznie do słów-kluczy.

Książki takie jak Przemysł kulturalny czy Kultura i sprawczość nie są łatwe, ale z pewnością potrzebne – istotne dla szeroko rozumianego rozwoju jednostki tudzież cywilizacji. Choć masowy odbiorca raczej nie zechce po nie sięgnąć, to z pewnością te prace zainteresują osoby o bardziej wysublimowanej kulturze czytelniczej.


Tytuł serii: Myśl o kulturze
Tytuły: Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej / Kultura i sprawczość. Miejsce kultury w teorii społecznej / Krystalizacja opinii publicznej
Autor: Theodor W. Adorno / Margaret S. Archer / Edward L. Bernays
Tłumacz: Marta Bucholc / Paweł Tomanek / Olga Siara
Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 280 / 544 / 180

Zdjęcia: Aleksandra Sobańska