spot_img

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 – nabór wniosków

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Przygotuj projekt popularyzujący wiedzę o języku polskim i zdobądź na jego realizację od 10 do 75 tys. zł!

Ojczysty – dodaj do ulubionych

Program ma kształtować twórcze, odpowiedzialne i świadome postawy wobec języka polskiego, budować kompetencje językowe, doskonalić umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Program jest częścią kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych” realizowanej przez Narodowe Centrum Kultury.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki.

Dofinansowanie

W tym roku na realizację programu przeznaczono 1 mln zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 tys. zł, a maksymalna 75 tys. zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry,
  • projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne,
  • tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Warunki

  • złożenie wniosku do 1 kwietnia 2019 roku,
  • można złożyć tylko jeden wniosek,
  • zapewnienie wkładu własnego w wysokości 10% dofinansowania,
  • realizacja zadania w okresie od 29 kwietnia do 15 października 2019 roku,
  • zgłoszenie wniosku poprzez system EBOI.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej nck.pl

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – nabór wniosków

Źródło zdjęć: pixabay.com – webvilla