spot_img

Kultura – Interwencje 2019 – nabór wniosków

Jeżeli szukasz środków na realizację projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym koniecznie złóż wniosek w programie „Kultura – Interwencje”. Masz czas do 1 kwietnia 2019 roku!

Kultura – Interwencje

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki.

Dofinansowanie

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 tys. zł, zaś maksymalna 150 tys. zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich jak:

  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne,
  • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze,
  • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Warunki

  • złożenie wniosku do 1 kwietnia 2019 roku,
  • można złożyć tylko jeden wniosek,
  • zapewnienie wkładu własnego (zostanie on ustalony po podpisaniu umowy o dofinansowanie),
  • realizacja zadania w okresie od 29 kwietnia do 2 września 2019 roku (w I naborze),
  • zgłoszenie wniosku poprzez system EBOI.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej nck.pl

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – nabór wniosków

Źródło zdjęć: pixabay.com – BeatriceBB