spot_img

26,5 mln zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Biblioteka Narodowa ogłosiła rozpoczęcie realizacji Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na rok 2019. Budżet na ten cel wynosi 26,5 mln złotych.

Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, zatwierdził regulamin Priorytetu 1 na rok 2019, ustalając jego budżet na 26,5 mln zł. Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Biblioteka Narodowa, która jest operatorem priorytetu, na stronie internetowej bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/zakup-nowosci-wydawniczych-do-bibliotek/2019 opublikowała treść regulaminu oraz informacje bieżące dotyczące terminu naboru wniosków.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Biblioteki w jego ramach mogą zakupić książki, multimedia, publikacje nutowe, kartograficzne oraz bieżące czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne.

Źródła dofinansowań dla bibliotek

Źródło zdjęć: pixabay.com