spot_img

Tu mieszkam, Tu zmieniam – konkurs grantowy dla bibliotek

Biblioteki publiczne i szkoły mogą składać wnioski w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Wystarczy dobry projekt na zmianę w swojej okolicy. Nabór wniosków trwa do 15 października 2018 roku.

Tu mieszkam, Tu zmieniam

IV edycja konkursu grantowego daje szanse zdobycia jednego ze 121 grantów. W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy kreatywny i konkretny pomysł na zmianę w swojej okolicy.

Hasło “Tu mieszkam, tu zmieniam” promuje usprawnienie życia w lokalnych społecznościach, które w realny i rzeczywisty sposób wpływają na jego poprawę. Program zakłada integrację środowisk lokalnych, które łączą wspólne cele. Promowane są działania na rzecz ochrony środowiska, tworzenia zorganizowanego społeczeństwa nastawionego na integrację pokoleniową i więź lokalną.

Uprawnione podmioty

O grant mogą ubiegać się biblioteki, fundacje, stowarzyszenia, pozarządowe organizacje społeczne, szkoły, domy kultury. Celem konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

Dobra praktyka

Zobaczcie projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim, który był realizowany w ramach dofinansowania z poprzedniej edycji konkursu grantowego.

Książniczki – książki zamknięte w mini pałacu

Dofinansowanie

Fundacja Santander Bank Polska wesprze realizację 25 najlepszych inicjatyw lokalnych kwotą w wysokości 10.000 zł, dofinansuje 35 projektów kwotą 7.000 zł, i 61 projektów kwotą 5.000 zł. W tym roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczyła 800 tys. zł.

Granty w konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu:

  • zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
  • ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci,
  • ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym,
  • promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci,
  • budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami.

Warunki

  • złożenie wniosku do 15 października 2018 roku,
  • można złożyć tylko jeden wniosek,
  • czas realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, najpóźniej do 30 listopada 2019 r.
  • zgłoszenie projektu za pomocą aplikacji internetowej.

Regulamin konkursu dostępny jest w tym miejscu.

Źródło zdjęć: pixabay.com – F1Digitals