spot_img

Raport: Stan bibliotek w Polsce w 2017 roku

– 7 953 biblioteki publiczne wraz z filiami – takie dane podaje GUS w rocznym raporcie o stanie bibliotek. Niestety utrzymuje się trend spadkowy poszczególnych wskaźników. Oto najważniejsze informacje o funkcjonowaniu bibliotek publicznych.

Główny Urząd Statystyczny opublikował krótkie wnioski o stanie bibliotek publicznych w Polsce w 2017 roku. Niestety nie udostępniono pełnych tablic, również odnoszących się do bibliotek innych typów, ze szczegółowymi danymi jak w poprzednich latach.

Na trzech stronach broszury, opracowanych przez Mirosława Plata i Aleksandrę Polit, wskazano najważniejsze wskaźniki dotyczące stanu bibliotek publicznych. Dane wciąż utrzymały trend spadkowy. W podsumowaniu podano do wiadomości, że:

W 2017 r. działały 7 953 biblioteki publiczne i ich filie (o 0,4% mniej w porównaniu z 2016 r.), które prowadziły 885 oddziałów dla dzieci i młodzieży (o 1,1% więcej niż w 2016 r.) i 1 210 punktów bibliotecznych (o 4,0% mniej w porównaniu z 2016 r.). Biblioteki publiczne dysponowały księgozbiorem składającym się z 128,4 mln woluminów (o 0,5% mniej niż w 2016 r.). Odnotowano 6 020,7 tys. czytelników (o 1,2% mniej w porównaniu z 2016 r.).

W dalszej części raportu zakomunikowano krótkie informacje na temat komputeryzacji bibliotek, wielkości zbiorów bibliotecznych, stanu wypożyczeń księgozbioru, liczbie odwiedzin bibliotek przez czytelników, świadczeniu usług elektronicznych oraz innych formach działalności bibliotek.

Raport: Stan bibliotek w Polsce w 2017 roku

Stan bibliotek publicznych w 2017 roku

 • 7 953 – tyle bibliotek publicznych i filii prowadziło działalność
 • 65,5% – bibliotek prowadziło działalność na wsi
 • 855 – tyle prowadzonych było oddziałów dla dzieci i młodzieży (więcej o 1,1% niż w 2016 r.)
 • 1 210 – funkcjonujących punktów bibliotecznych
 • 128,4 mln – to liczba woluminów składających się na księgozbiór bibliotek publicznych
 • 98,5% – to odsetek książek całego księgozbioru bibliotek publicznych
 • 5,5 mln – to liczba zbiorów specjalnych zgromadzonych w bibliotekach publicznych
 • 12 – tyle wynosi przeciętna liczba tytułów czasopism bieżących w każdej bibliotece
 • 105,4 mln – tyle odnotowano wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz
 • 10,7 mln – to liczba udostępnień księgozbioru na miejscu
 • 18 – tyle woluminów wypożyczył jeden czytelnik w ciągu roku
 • 6 020,7 tys. – tylu odnotowano czytelników w bibliotekach publicznych
 • 74 mln – tyle odwiedzin zarejestrowano w ciągu roku (52,5 mln w miastach, a 21,4 na wsi)
 • 25-44 lata – to wiek najliczniejszej grupy czytelników, którzy stanowili 28,4% ogółu
 • 657 – tylu czytelników przypadało na jedną placówkę biblioteczną
 • 4 833 – to liczba mieszkańców przypadających na jedną bibliotekę publiczną wraz z filiami (wzrost o 19 niż w 2016 r.)
 • 51,3 tys. – to liczba komputerów w bibliotekach publicznych (więcej o 4,9% niż w 2016 r.), z czego 27,4 tys. dostępnych było dla czytelników (więcej o 1,1% niż w 2016 r.)
 • 6 207 – tyle bibliotek użytkowało komputerowy program biblioteczny (więcej o 3,3% niż w 2016 r.)
 • 5 260 – to liczba bibliotek wraz z filiami, gdzie czytelnicy mogli korzystać z katalogu on-line (więcej o 4,4% niż w 2016 r.)
 • 40% – tyle bibliotek publicznych posiadało profil w serwisach społecznościowych
 • 298,9 tys. – tyle imprez zorganizowano w ciągu roku w bibliotekach (więcej o 5,3% niż w 2016 r.)
 • 7,2 mln – tyle osób wzięło udział w imprezach i wydarzeniach bibliotecznych

Pobierz raport GUS-u o bibliotekach publicznych

RAPORT: Stan bibliotek w Polsce w 2016 roku

Na zdjęciach Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie