spot_img

Ukazał się „Ruch Wydawniczy w Liczbach. Książki” za rok 2023

Ukazał się 77. tom „Ruchu Wydawniczego w Liczbach”, zawierający raport o książkach w roku 2023.

– W roku 2023 wydawcy przesłali do Biblioteki Narodowej 33 893 pozycje książkowe. Jest to liczba większa o 1485 tytułów i niemal 5% niż w roku 2022, a zbliżona do tej z roku 2021. Jest to także wynik nieco przekraczający średnią dla ostatniej dekady i zdecydowanie wyższy od tego, jaki odnotowaliśmy w pierwszym, najtrudniejszym roku pandemii (wtedy 30 391 tytułów). Trzy lata, które upłynęły od tego czasu, można więc uznać za okres swoistego powrotu do normalności i pewnej stabilizacji – czytam na początku raportu.

Źródło zdjęć: freepik.com