spot_img

Prace nad nową POLONĄ

W Bibliotece Narodowej dyskutowano o rozwoju POLONY i e-usługach, które są komponentami projektu e-usługa OMNIS. W spotkaniu konsultacyjnym udział wzięło prawie 200 osób z całej Polski.

W czwartek 22 marca w Bibliotece Narodowej miało miejsce spotkanie konsultacyjne „Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS”. Celem spotkania było zaprezentowanie kierunku rozwoju Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA oraz wskazanie kluczowych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych przewidzianych do zastosowania w ramach poszczególnych e-usług.

Spotkanie miało charakter konsultacji, podczas których zgromadzeni mogli zadawać pytania prelegentom, dzielić się swoimi sugestiami oraz pomysłami. Warto podkreślić, że projekt e-usługa OMNIS jest stale konsultowany z przedstawicielami różnych środowisk, dzięki czemu projektowane rozwiązania są dostosowywane do potrzeb i oczekiwań odbiorców. W spotkaniu konsultacyjnym „Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS” wzięło udział prawie 200 osób – byli to reprezentanci bibliotek różnych typów, naukowcy oraz wydawcy z całej Polski.

– e-usługa OMNIS to również nowoczesna POLONA, rozumiana nie jako projekt, ale jako stały proces udoskonalania sposobów udostępniania zbiorów, uwzględniający zmieniające się potrzeby użytkowników i najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Dzięki POLONIE możemy otworzyć magazyny dla użytkowników – zaznaczył podczas otwarcia dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Projekt e-usługa OMNIS, za pośrednictwem zintegrowanych e-usług, będzie umożliwiał w jednym miejscu dostęp do katalogów bibliotecznych, zbiorów cyfrowych oraz nowości wydawniczych. Ten cel e-usługi OMNIS również stał się przedmiotem spotkania i okazją do zaproszenia do współpracy przedstawicieli wielu instytucji.

– e-usługa OMNIS jest jednym z narzędzi budowy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej – powiedział dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Prace nad nową POLONĄ e-usługa OMNIS

W programie spotkania przewidziano pięć wystąpień pracowników Biblioteki Narodowej, którzy odpowiadają za POLONĘ i pracują nad jej rozwojem w e-usłudze OMNIS.

Podstawowe założenia zadania, którego celem jest rozbudowa systemu repozytorium i zapewnienie spójności serwisów dostępowych oraz integracja e-usług powiązanych z POLONĄ w OMNIS zaprezentował Dariusz Paradowski.

Następnie Sonia Wronkowska omówiła rozwój nowych funkcji w POLONIE (tj. wyszukiwania i przeglądania zbiorów cyfrowych, pracy z obiektem oraz funkcji dla użytkowników) z uwzględnieniem międzynarodowych standardów WCAG i International Image Interoperability Framework (IIIF).

W kolejnej części prelegenci skupili się na przedstawieniu trzech e-usług wchodzących w skład projektu e-usługa OMNIS: POLONA w chmurze dla bibliotek, POLONA w chmurze dla naukowców oraz Repozytorium wydawnicze e-ISBN.

Pierwszą z nich przedstawił Piotr Sobociński referując możliwości Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej, nowoczesne rozwiązania digitalizacyjne oraz korzyści z włączenia się do tej e-usługi. Podkreślił, że biblioteki (nawet te najmniejsze), będą mogły nieodpłatnie udostępniać swoje zbiory cyfrowe w POLONIE i korzystać z infrastruktury Biblioteki Narodowej. Pozwoli to na zarządzenie własną podstroną, zbiorami i użytkownikami oraz tworzenie kolekcji cyfrowych z zachowaniem tożsamości.

W referacie poświęconym POLONIE w chmurze dla naukowców Wojciech Kordyzon omówił elementy tej e-usługi wskazując na wspomaganie przebiegu projektu naukowego, moduł publikowania tekstów w POLONIE, bibliotekę projektów (z plikami i publikacjami wykorzystywanymi w pracy naukowców) oraz pracę z obiektami cyfrowymi. Częścią wystąpienia było także zaprezentowanie sposobów weryfikacji afiliacji naukowej badaczy korzystających z POLONY w chmurze dla naukowców.

Ostatni temat związany z e-usługą Repozytorium wydawnicze e-ISBN zaprezentowała Katarzyna Nakonieczna. W swoim wystąpieniu zaakcentowała integrację serwisu e-ISBN z POLONĄ, Multiwyszukiwarką OMNIS i Repozytorium Cyfrowym BN, a także skupiła się na rekordzie idealnym zadając uczestnikom spotkania pytania: jak udoskonalić metadane by tworzyć rekord idealny i jak kontrolować jakość opisów.

W drugiej części w panelu dyskusyjnym udział wzięli wszyscy prelegenci oraz Dominik Cieszkowski, pełnomocnik dyrektora Biblioteki Narodowej do spraw rozwoju, który koordynuje prace nad projektem e-usługa OMNIS. W trakcie aktywnej dyskusji głos zabrali przedstawiciele bibliotek publicznych i naukowych, twórcy bibliotek cyfrowych, wydawcy czy delegaci Ministerstwa Cyfryzacji, Polskiej Izby Książki oraz Fundacji Nowoczesna Polska.

Źródło: Biblioteka Narodowa
Źródło zdjęć: Maciej Sikorski dla Biblioteki Narodowej