spot_img

Odmień bibliotekę z programem Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Chcesz odmienić swoją bibliotekę, ale nie masz pieniędzy na remont lub przebudowę? A może planujesz tylko wyposażyć budynek zgodnie z potrzebami społeczności? Zgłoś bibliotekę do programu Infrastruktura bibliotek 2016-2020!

Uruchomiono IV nabór do programu Infrastruktura bibliotek 2016-2020. Dzięki niemu można ubiegać się o dofinansowanie na remont, przebudowę, rozbudowę i budowę oraz wyposażenie budynków bibliotek.

Sprawdź także inne źródła dofinansowań dla bibliotek w Lustrze Biblioteki!

Infrastruktura bibliotek 2016-2020

– w ramach NPRC priorytet 2 nadzoruje Instytut Książki. Jego celami są wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze przez integrację lokalnej społeczności dzięki stworzeniu centrum dostępu do wiedzy i kultury.

Program opiera się na dofinansowaniu działań związanych z remontem, przebudową, rozbudową, budową oraz wyposażeniem bibliotek, a więc ze stworzeniem funkcjonalnych warunków lokalowych podnoszących standard bibliotecznej infrastruktury.

Uprawnione podmioty

Gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 50 tys. mieszkańców.

Dofinansowanie

Można otrzymać dofinansowanie w kwocie od 50 tys. zł do 2 mln zł.

Zgodnie z informacją podaną przez organizatora, nabór dotyczy wniosków na zadania rozpoczynające się w 2019 r. dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przypadku zadań wieloletnich dofinansowanie w 2019 r. musi wynosić minimum 30% całkowitej kwoty wnioskowanego dofinansowania na wszystkie lata. Wnioski złożone na zadania rozpoczynające się dofinansowaniem w innym niż 2019 roku lub w niższym procencie dofinansowania w 2019 roku niż wskazany wyżej – będą odrzucone z powodów formalnych.

Warunki

Szczegóły oraz przydatne wskazówki w formie pytań i odpowiedzi znajdziesz na stronie instytutksiazki.pl

Głodni sukcesu, czyli Ranking Bibliotek 2017

Źródło zdjęć: pixabay.com