spot_img

Pieniądze dla bibliotek w programie Kultura – Interwencje 2018

Do 14 lutego br. Biblioteki mogą składać wnioski w programie dotacyjnym Kultura – Interwencje. Łącznie czeka 10 mln zł. Jednorazowo można ubiegać się nawet o 300 tys. zł na realizację różnorodnych zadań. Sprawdź szczegóły i napisz wniosek, bo warto!

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione podmioty

Wnioski o dotacje mogą składać organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki.

Dofinansowanie

Na beneficjentów czekają dofinansowania na które łącznie przeznaczono 10 mln zł. Biblioteki mogą wpisać we wniosku minimalną kwotę dofinansowania 5 tys. zł, a maksymalną 300 tys. zł.  Trzeba pamiętać o wkładzie własnym w wysokości 25% budżetu.

Zadania, które można wpisać we wniosku obejmują m.in.:

  • organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, festiwali, wystaw, happeningów
  • realizację działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych
  • wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących)
  • organizację kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.

Warunki

  • zgłoszenie wniosku do 14 lutego br.
  • wnioski można składać w trybie 4 naborów: do 14 lutego 2018; do 15 maja 2018; do 16 lipca 2018; do 14 września 2018, jednakże w przypadku wyczerpania budżetu mogą zostać odwołane
  • realizacja zadania w okresie od 31 marca do 20 listopada 2018 r.
  • dofinansowanie pokrywa tylko 75% wartości budżetu zadania
  • każdy może złożyć tylko 1 wniosek.

Zobacz regulamin oraz wniosek wzorcowy.

Na 100 Niepodległa – pieniądze na projekty dla bibliotek

Granty i dotacje dla bibliotek – programy MKiDN 2018

Źródło zdjęć: nck.pl