spot_img

Na 100 Niepodległa – pieniądze na projekty dla bibliotek

Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Fundacja BGK ogłasza konkurs grantowy „Na 100 Niepodległa”. Biblioteki publiczne mogą składać wnioski do 31 marca br. i uzyskać dofinansowanie aż do 120 tys. zł. Konkurs ma zachęcać do poszerzania wiedzy o historii Polski i budować poczucie tożsamości narodowej wśród młodych osób. 

Na 100 Niepodległa

Zapoznanie dzieci i młodzieży z polską tradycją i historią, inspirowanie do dbania o miejsca pamięci, przypominanie o okolicznościowych historycznych wydarzeniach oraz budowanie więzi międzypokoleniowych – to cele projektu „Na 100 Niepodległa”. Termin naboru wniosków upływa 31 marca 2018 r. Nagrodzonych zostanie 60 projektów.

Dofinansowanie

Można ubiegać się o dofinansowanie w kwocie:

  • do 10 tys. zł dla 55 projektów w zakresie wychowania patriotycznego w postaci zajęć lub warsztatów pokazujących znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększających wiedze historyczną na temat Polski;
  • do 120 tys. zł dla 5 projektów na organizację imprezy jednorazowej lub imprez cyklicznych o charakterze patriotycznym.

Uprawnione podmioty

Wnioski mogą składać biblioteki publiczne, organizacje pozarządowe i ośrodki kultury, sportu i rekreacji. W regulaminie znalazł się także zapis, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie bądź we współpracy z podmiotami im podległymi np. ze szkołami publicznymi itp. Przed zmianami wnioski mogły składać także szkoły państwowe.

Warunki

  • można zgłaszać działania takie jak: zajęcia, warsztaty, imprezy jednorazowe lub cykliczne o charakterze patriotycznym. Dofinansowanie może być też przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia związanego z projektem
  • adresatem działań muszą być dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat
  • projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców i opiekunów w ich współtworzenie i realizację. Dodatkowym atutem będzie współpraca z seniorami
  • złożenie wniosku online za pośrednictwem strony www.dotacje.fundacjabgk.pl do 31 marca 2018 r.
  • 1 biblioteka (lub podmiot) może złożyć tylko 1 wniosek
  • realizacja projektów w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  • wyniki zostaną ogłoszone 4 maja 2018 r.
  • zmiany w regulaminie

Szczegóły i regulamin fundacja.bgk.pl

Pomoc przy pisaniu wniosków

Granty i dotacje dla bibliotek

Inne programy gantowe

Dodatkowy nabór do programu dotacyjnego Niepodległa

Źródło zdjęć: pixabay.com