spot_img

Małopolskie Forum Bibliotek 2017 – patronat Lustra Biblioteki

Zapraszam na drugie Małopolskie Forum Bibliotek. Tegorocznym hasłem przewodnim jest „Kierunek: użytkownik zintegrowany”. Forum odbędzie się w październiku w Krakowie. Lustro Biblioteki objęło wydarzenie swoim patronatem.

Celem Małopolskiego Forum Bibliotek 2017 jest integracja szeroko pojętego środowiska związanego z polskim bibliotekarstwem – pracowników bibliotek, przede wszystkim akademickich i publicznych, bibliotekoznawców i bibliotekarzy, wreszcie przedstawicieli firm oferujących usługi dla bibliotek oraz ich odbiorców.

Podczas MFB uczestnicy odpowiedzą na następujące pytania: Kim jesteś, użytkowniku?, Czego pragniesz i co czujesz?, Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię pojął. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z:

  • definicją użytkownika poszczególnych typów bibliotek,
  • nowoczesnymi metodami badań potrzeb, zachowań informacyjnych i poziomu zadowolenia użytkownika,
  • cyfrowymi nomadami/digital natives,
  • emocjami w relacji użytkownik-biblioteka.

W programie pierwszego dnia zaplanowano konferencję naukową, wernisaż wystawy poświęconej dziejom Biblioteki Jagiellońskiej i historii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz uroczysty wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Migonia. Drugiego dnia, podczas Targów Książki w Krakowie, odbędzie się seminarium Małopolski Użytkownik Zintegrowany oraz sesja poświęcona jubileuszowi Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Spotkanie będzie okazją do przypomnienia dziejów tej wyjątkowej instytucji oraz ludzi z nią związanych. W roku 2017 przypada również 190. rocznica urodzin Karola Estreichera starszego, jednego z najznamienitszych dyrektorów Biblioteki, twórcy Bibliografii Narodowej.

Zapraszam na stronę www MFB.

Małopolskie Forum Bibliotek – jak dążyć do integracji?