spot_img

Małopolskie Forum Bibliotek – jak dążyć do integracji?

W literackim Krakowie odbyło się Małopolskie Forum Bibliotek. Główny temat wydarzenia brzmiał bardzo optymistycznie „Kierunek – integracja”. Jak w Małopolsce dąży się do integracji w środowisku bibliotecznym? Jaka jest wizja nowej Biblioteki Kraków? Jaka jest przyszłość bibliotekoznawstwa?Na wydarzenie przybyło ponad 80 przedstawicieli ze środowiska bibliotekarskiego. W zaproszeniu na forum można było przeczytać, że wiodącymi hasłami były: integracja środowiska – integracja działań – integracja metadanych. Biorąc pod uwagę cały program i poszczególne wystąpienia MFB miało charakter konferencji naukowej i w dużej mierze tematyka dotyczyła ostatniego obszaru tematycznego, czyli integracji metadanych. Forum powinno być spotkaniem środowiska połączonym z otwartą dyskusją na ważne tematy. Dyskusja trwała jedynie w kuluarach, ponieważ w programie MFB jej nie uwzględniono. Zabrakło „pomysłów zwiększenia atrakcyjności bibliotek Małopolski oraz ujednolicania zasad świadczenia przez nie usług” (cytat z zaproszenia) oraz dyskusji na temat podnoszenia efektywności współpracy i integracji pomiędzy małopolskimi książnicami. Oczywiście nie mogło zabraknąć wystąpień przedstawicieli firm oferujących usługi dla bibliotek oraz prelegentów czytających swoje referaty (abstrakty wystąpień są dostępne na stronie internetowej wydarzenia).

LB_MFB

Biblioteka Kraków

Nowym podejściem do krakowskich bibliotek publicznych podzielił się Stanisław Dziedzic. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. tworzenia Biblioteki Kraków mówił o wyzwaniach i barierach oraz próbach tworzenia jednej książnicy powstałej z połączenia czterech samodzielnych bibliotek publicznych na terenie Krakowa. Prelegent zadał pytanie „Czy nie jest to spóźniona próba?” – to pytanie jest warte namysłu, ponieważ w 1945 roku do życia powołana została Publiczna Biblioteka Miasta Krakowa, która pięć lat później została połączona z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, a następnie w 1958 roku instytucje te zostały rozdzielone. Po kolejnych zmianach administracyjnych w 1975 roku znów połączono te dwie instytucje, a w ostateczności w latach 90. po postanowieniach z „Ustawy o samorządzie terytorialnym” instytucja oficjalnie stała się WBP ze statusem centralnej biblioteki publicznej woj. małopolskiego. Odnoszę wrażenie, że Biblioteka Kraków w dużej mierze ma być „naprawieniem błędów z przeszłości” i stworzeniem nowej historii.

W zamyśle utworzenia biblioteki S. Dziedzic zapowiedział, że nowa biblioteka ma mieścić się w obecnie niszczejącym budynku tzw. zajazdu kazimierskiego na rogu ulic Węgłowej i Krakowskiej. Wkrótce ma być przygotowany plan funkcjonalno-użytkowy, tak aby w 2018 roku można było przystąpić do gruntownego remontu. Siedziba tymczasowa administracji Biblioteki Kraków ma znaleźć swoje miejsce w budynku starego dworca głównego PKP.

Uroczysty wykład

Szczególnym punktem programu MFB, na który czekali wszyscy uczestnicy, był uroczysty wykład prof. Jacka Wojciechowskiego w Lectorium w Starym Gmachu Biblioteki Jagiellońskiej. Z całym szacunkiem do innych prelegentów skupię się właśnie na przemowie profesora, ponieważ najbardziej oddawało ideę całego spotkania.

LB_MFB

W swoim przemówieniu profesor mówił m.in. o: zmianach usług bibliotecznych, dyferencji przedmiotowej i organizacyjnej bibliotek różnego typu, potrzebie istnienia bibliotekarstwa, sztucznej inteligencji i przemianach technologicznych bibliotek oraz możliwościach kooperacji w obszarze bibliotecznym.

Dodatkowo zwrócił uwagę na stan bibliotek w Polsce i likwidację bibliotek (w tym m.in. bibliotek pedagogicznych w Bydgoszczy) oraz skrytykował paradygmat informacyjny odnosząc się do aktualnego systemu edukacyjnego na uczelniach i tworzenia instytutów informacji naukowej czy też nauk o informacji. Wytłumaczył, że informacja jest jedynie sygnałem pewnego faktu. Co więcej, z ust profesora padły słowa, że „nie można pozostawić bibliotek placówkami czysto informacyjnymi, bo nie będzie ich za 15 lat”.

Osobym zagadnieniem poruszanym w wystąpieniu była otwartość zawodu bibliotekarza – profesor przeciwny tym działaniom skwitował to stwierdzeniem „Matura i chęć szczera zrobi z ciebie bibliomenedżera”. Z ust profesora padła propozycja spotkań dyrektorów małopolskich bibliotek, tematycznych forów eksperckich, powołania grup doradców i utworzenia krótkoterminowych praktyk zawodowych.

Profesor J. Wojciechowski porównał integrację do „bibliotecznej kardiologii”, która jest związana z trzema zagadnieniami: rozumem, sercem i pieniędzmi.

Małopolskie Forum Bibliotek zakończył wieczorny bankiet, gdzie goście mogli się integrować i dzielić swoimi doświadczeniami. Idea Małopolskiego Forum Bibliotek jest bardzo potrzebna i cieszy mnie fakt, że krakowskie instytucje związane z bibliotekarstwem i wiodące biblioteki w końcu podjęły się organizacji tego przedsięwzięcia. Organizatorzy zapowiadają kolejne Małopolskie Forum Bibliotek w przyszłym roku.

Drugiego dnia Małopolskiego Forum Bibliotek zapisani uczestnicy wzięli udział w seminarium „Sieciowanie w bibliotece”, które zorganizowane zostało w ramach 20. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.