spot_img

Prawo autorskie w bibliotece

AKTY PRAWNE

PORADNIKI I WEBINARIA DLA BIBLIOTEKARZY

Poniższe zestawienie zawiera materiały dostępne bezpłatnie i online.

1. Przewodnik po prawie autorskim w opracowaniu Leganej Kultury. Zawiera informacje wraz z przykładami na tematy takie jak: własność intelektualna, prawa autorskie, utwór, twórca, ochrona praw autorskich, prawa twórcy i odbiorcy, przeniesienie praw autorskich, licencja, pola eksploatacji, dozwolony użytek, domena publiczna, plagiat.

2. Prawo autorskie a kultura w internecie – webinarium Narodowego Centrum Kultury. Wśród poruszanych tematów znalazły się: działania instytucji kultury w internecie (koncerty, warsztaty, spotkania autorskie, transmisje spektakli teatralnych i inne), działalność w mediach społecznościowych, zawieranie umów, legalne narzędzia cyfrowe, korzystanie z otwartych licencji Creative Commons.

3. Wybrane zagadnienia prawa autorskiego – webinarium Narodowego Centrum Kultury dotyczące organizacji imprez i wydarzeń, utrwalania i rozpowszechniania wizerunku i nie tylko.

4. Prawo autorskie w pracy zdalnej bibliotekarza – webinarium przygotowane przez Centrum Kultury poświęcone zasobom online, działalności edukacyjne bibliotek, umieszczania nagrań z czytania książek oraz przestrzegania prawa autorskiego w mediach społecznościowych.

5. Prawo autorskie w wydarzeniach online organizowanych przez biblioteki – webinarium przygotowane przez Centrum Kultury. W nagraniu omówiono prawo autorskie online, prawo do wizerunku, platformy internetowe, media społecznościowe a prawo autorskie, organizacja wydarzeń online i otwarte licencje.

6. Biblioteki w czasie pandemii a prawo autorskie – poradnik w formie pytań i odpowiedzi dotyczące prawa autorskiego związane z działalnością bibliotek. Można znaleźć tu odpowiedzi między innymi na pytania:

  • Czy książki (lektury) zakupione w formie e-booka bądź pdfa można przesyłać czytelnikom?
  • Czym jest prawo cytatu?
  • Czy można na YouTube publikować czytanie fragmentów książek?
  • Czy linkowanie do materiałów dotyczących czytelnictwa na stronie www biblioteki jest zgodne z prawem?
  • Czy można na stronie www biblioteki publikować prace czytelników?

7. Prawo autorskie – podstawowe pojęcia. Poradnik NGO, który wyjaśnia podstawowe pojęcia i definicje związane z prawem autorskim wraz z przykładami.

POWIĄZANE ZAGADNIENIA

OKŁADKI KSIĄŻEK – PUBLIKACJA W KATALOGU, MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Czy bibliotekarz opracowujący nowości wydawnicze może do rekordu w katalogu on-line dołączyć plik z okładką książki? Czy biblioteka może na Facebooku umieszczać posty ze zdjęciami nowości wydawniczych, okładek i grzbietów książek jakie posiada w swojej ofercie?

Nie. Uzasadnienie można znaleźć na stronie Poradni Biblioteki Narodowej, 2021.

W jakiej formie i od kogo należy pobierać zgody na umieszczenie okładek w katalogu on-line?

Konieczne jest udzielenie upoważnienia licencyjnego. Uzasadnienie można znaleźć na stronie Poradni Biblioteki Narodowej, 2022.

WYKONYWANIE SKANÓW DLA CZYTELNIKA

Czy jeśli biblioteka zeskanuje artykuł lub fragment książki (artykułu) i wyśle skany do tego czytelnika to będzie to naruszenie praw autorskich?

Tak. Uzasadnienie można znaleźć na stronie Poradni Biblioteki Narodowej, 2021.

NOTY WYDAWNICZE W KATALOGU ONLINE

Czy w katalogu online mogą być prezentowane noty wydawnicze, które są pobierane z czwartej strony okładki katalogowanej publikacji lub z ogólnodostępnych źródeł internetowych np. stron www wydawnictw?

Nie. Uzasadnienie można znaleźć na stronie Poradni Biblioteki Narodowej, 2022.

W jakiej formie i od kogo należy pobierać zgody na umieszczenie blurbów w katalogu on-line?

Konieczne jest udzielenie upoważnienia licencyjnego. Uzasadnienie można znaleźć na stronie Poradni Biblioteki Narodowej, 2022.

SPISY TREŚCI W KATALOGU ONLINE

Czy w katalogu online mogą być prezentowane spisy treści w formie skanów lub w wersji elektronicznej, tj. przepisane z treści publikacji albo pobrane z ogólnodostępnych źródeł internetowych, np. stron www wydawnictw?

Nie. Uzasadnienie można znaleźć na stronie Poradni Biblioteki Narodowej, 2022.

W jakiej formie i od kogo należy pobierać zgody na umieszczenie spisów treści w katalogu on-line?

Konieczne jest udzielenie upoważnienia licencyjnego. Uzasadnienie można znaleźć na stronie Poradni Biblioteki Narodowej, 2022.

AKTUALNOŚCI