spot_img

KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK

Ile?

10 000 zł – 30 000 zł

Wkład własny

15%

Kiedy?

Do 20.05.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Instytut Książki

Strona www

instytutksiazki.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

W ramach dofinansowania można realizować:

 • zakup: komputerów stacjonarnych i przenośnych, jednostek zasilających, jednostek wejścia/wyjścia/wielofunkcyjnych, robotów edukacyjnych, tablic i monitorów interaktywnych, oprogramowania – w jednostkowej cenie nabycia do 10 000 zł
 • zob. pełną rozpiskę w rozdziale IX.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania realizowane:

 • od dnia zawarcia umowy do 31 października 2024 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane biblioteki, które otrzymały dofinansowanie:

 • Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni – 29 500 zł
 • Biblioteka Samorządowa w Radziłowie – 25 424 zł
 • Nowodworski Ośrodek Kultury – 21 120 zł
 • Gminna Biblioteka Publiczna Nowodwór – 11 240 zł
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie – 10 040 zł
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach – 18 020 zł
 • Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock – 10 000 zł
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie – 25 109 zł
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce – 18 105 zł
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej – 19 686 zł
 • Biblioteka Samorządowa Gminy Tokarnia – 11 313 zł.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi
 • samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Wniosków nie mogą składać podmioty, które otrzymały dofinansowanie w programie w latach poprzednich lub w ramach Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” NPRCz, Priorytetu 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” NPRCz 2.0. Wyłączeni z dofinansowania są również wnioskodawcy, którzy otrzymali już dofinansowania na wnioskowane zadanie w ramach innych programów własnych państwowych instytucji kultury, programów MKiDN, programów wieloletnich ustanowionych przez Radę Ministrów i realizowanych przez instytucje podległe MKiDN.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku.
Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosił 2 121 796 zł w procedurze naboru. W procedurze odwoławczej przewidziano 378 204 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek. Instrukcję wypełniania wniosku znajdziesz tutaj.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 20 maja 2024 roku.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez generator wniosków.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Stworzenie np. czytelni internetowej w bibliotece, organizację zajęć z użyciem zakupionych komputerów, wykorzystanie komputerów do udostępnienia katalogu on-line biblioteki.
 • Zniesienie bariery ekonomicznej ograniczającej wielu osobom dostęp do komputera i internetu.
 • Umożliwienie bezpłatnego korzystania z nowoczesnych technologii wszystkim, bez względu na ich status materialny.
 • Zapewnienie zrównoważonego dostępu do tych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • użytkownicy biblioteki.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Merytoryczna ocena wniosków dokonywana jest na podstawie wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, tzw. wskaźnika G, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1672 z późn. zm.) – według danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów RP na dany rok.

 • Dofinansowanie przyznawane jest wnioskodawcom według kolejności zajmowanej pozycji na liście rankingowej od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika G aż do wyczerpania środków budżetu programu.

Ocena formalna polega na sprawdzeniu, czy wniosek zawiera błędy formalne określone w regulaminie.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu i Zespół Sterujący.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

W kosztorysie należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji projektu, w tym:

 • komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i minikomputerów
 • serwerów, szaf serwerowych
 • jednostek pamięci, np. jednostek pamięci zewnętrznej, dysków zewnętrznych
 • jednostek zasilających, np. UPS-ów, listew zasilających
 • jednostek wejścia, np. klawiatur, myszy, skanerów (w tym skanerów klisz i zdjęć), kamer internetowych, mikrofonów do komputerów, czytników kodów
 • jednostek wyjścia, np. monitorów, drukarek (w tym drukarek 3D), głośników do komputerów, słuchawek do komputerów, czytników książek elektronicznych
 • jednostek wejścia-wyjścia, np. urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów dotykowych, słuchawek z mikrofonem do komputerów
 • robotów edukacyjnych wraz z akcesoriami sprzedawanymi w komplecie
 • gogli i bieżni wirtualnej rzeczywistości
 • podłóg i stołów multimedialnych
 • wizualizerów
 • tablic i monitorów interaktywnych
 • projektorów multimedialnych
 • lup cyfrowych
 • nagrywarek
 • ekranów do projektorów multimedialnych
 • tabletów
 • urządzeń transmisji i ochrony danych, np. firewallów, modemów, routerów, transmiterów Bluetooth, switchów
 • oprogramowania, np. systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego
 • oprogramowania narzędziowego (z wyłączeniem systemów bibliotecznych)
 • okablowania
 • komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania służącego dostosowaniu sprzętu komputerowego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.

– Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000 zł.
– Cena nabycia to: cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym, powiększona także o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub przystosowania do sprzedaży, obniżona o rabaty, opusty i inne zmniejszenia oraz odzyski.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • prace remontowe i modernizacyjne
 • zakup informatycznych systemów bibliotecznych
 • zakup materiałów eksploatacyjnych, np. tonerów, papieru, taśm
 • zakup urządzeń i systemów nagłośnieniowych
 • zakup drukarek etykiet działających bez podłączenia z komputerem
 • zakup urządzeń dystrybucji języków tłumaczonych
 • zakup aparatów fotograficznych i kamer
 • zakup smartfonów
 • zakup telewizorów
 • zakup nieelektronicznych ekranów do projektorów
 • zakup mobilnych stojaków i uchwytów do ekranów/monitorów, chyba że stanowią one integralną część zestawu
 • zakup gier i konsol do gier
 • zakup gier edukacyjnych
 • zakup sprzedawanych odrębnie: ładowarek, baterii, akumulatorów bateryjnych
 • zakup usług zaprojektowania, pozycjonowania, stworzenia stron internetowych oraz aplikacji
 • wyodrębnionych jako oddzielne pozycje preliminarza kosztów transportu, instalacji, montażu
 • zakup innego wyposażenia, w szczególności: niszczarek do dokumentów, kserokopiarek, lup powiększających dla osób słabowidzących, toreb i plecaków na laptopy, etui na sprzęt przenośny, podkładek pod myszy komputerowe, instrumentów muzycznych, zabezpieczeń antykradzieżowych, filtrów prywatyzacyjnych, oprogramowania do budowy bibliotek cyfrowych, rzutników przeźroczy.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Instytutu Książki.

 • Anna Zagórska, tel. 694 268 148, a.zagorska@instytutksiazki.pl
 • Beata Najbar-Kołodziej, tel. 509 868 356, b.najbar-kolodziej@instytutksiazki.pl
 • Anna Kurtek, tel. 606 760 546, a.kurtek@instytutksiazki.pl
 • Instytut Książki, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31–148 Kraków.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze znajdę pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!