spot_img

TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO

Ile?

15 000 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Do 25.03.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Fundacja Santander

Strona www

fundacja.santander.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na:

 • projekty z zakresu zagospodarowania lub aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, a w szczególności powstanie lub aranżację zielonych miejsc, takich jak:
 • roślinny mural
 • portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość
 • ogród kieszonkowy/park kieszonkowy
 • rewitalizacja ogródka jordanowskiego
 • zielona czytelnia
 • inny projekt, zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych, zmian w przestrzeni lokalnej.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • zrealizowane do 30 czerwca 2025 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dotację:

 • Biblioteka Publiczna Gminy Kobyla Góra – Zielony kącik w bibliotece – 15 000 zł (w 2024 roku)
 • Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica – Ogród zielny, aptekarski, klasztorny przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej – 15 000 zł (w 2024 roku)
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – Biblioteczny kieszonkowiec – metamorfoza terenu wokół biblioteki – 15 000 zł (w 2024 roku)
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie – Czytelnia pod dębem - miejsce spotkań i działań – 10 000 zł (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie Ptasie Obserwatorium - miejsce przyjazne ptakom i ludziom – 10 000 zł (w 2022 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku – Biblioteka MEGA Człowieka – 10 000 zł (w 2019 roku)
 • Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Biblioteka przyjazna sensorycznie – 7 000 zł (w 2019 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelisku – Podziel się książką – 7 000 zł (w 2019 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z siedzibą w Krzywej – Te, co brodzą i fruwają nasze dzieci zapraszają – 7 000 zł (w 2019 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki
 • domy kultury
 • szkoły
 • przedszkola
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organizacje społeczne.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie do 15 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2023 roku budżet programu wynosi 200 000 zł. Przyznanych zostanie 20 dotacji.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek (po zalogowaniu).

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek w ramach całego programu w danym roku kalendarzowym.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 25 marca 2024 roku.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację operatora.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność form realizacji projektu.
 • Zaangażowanie społeczne w projekt.
 • Realizacja projektu w przestrzeni publicznej.
 • Aranżacja przestrzeni lokalnej i zielonych miejsc.
 • Nawiązanie współpracy z właścicielami/dysponentami terenu lub organizacjami, na których będą nasadzane rośliny i drzewa.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista TUTAJ).

Co jest ważne dla projektu?

 • Zainspirowanie do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej.
 • Inicjatywy ekologiczne mające na celu aranżację przestrzeni lokalnej poprzez m.in. nasadzenie roślin i drzew.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • dzieci i młodzież do 20 roku życia.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria oceny wniosku:

 • potrzeba społeczna realizacji projektu na danym terenie, we wskazanym środowisku
 • zgodność projektu z założeniami programu
 • pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność form realizacji projektu
 • zaangażowanie społeczne w projekt
 • wiarygodny i rzetelny kosztorys
 • promocja projektu
 • dodatkowo brana jest pod uwagę opinia ekspertów na temat wniosku.

Kto dokonuje oceny?

Komisja konkursowa operatora programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 40 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Operator nie podaje liczby przyznanych punktów na liście rankingowej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dotacja może być przeznaczona na:

 • Realizację projektu zgodną z przedstawionym budżetem.
 • Koszty 1-rocznego utrzymania projektu (nawadnianie, konserwacja infrastruktury, w przypadku gdy ona istnieje, przycinka roślin i drzew, utrzymanie czystości, drobne naprawy).

– Wynagrodzenie w ramach Projektu może być przewidziane jedynie dla zatrudnianych specjalistów, bez których nie byłaby możliwa realizacja Projektu, przy czym nie może być ono wyższe niż 10% wartości grantu.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • Wynagrodzenia koordynatorów projektu i członków organizacji.
 • Koszty niezwiązane bezpośrednio z projektem.
 • Koszty związane z działalnością gospodarczą, typu koszty księgowości, opłaty za internet, prąd itp.
 • Koszty związane z działalnością polityczną i religijną.
 • Kary, grzywy, mandaty, podatki.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji Santander.

 • tel. 22 586 89 99
 • fundacja@santander.pl
 • Fundacja Santander Bank Polska S.A, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!