spot_img

MOJA MAŁA OJCZYZNA

Ile?

do 40 000 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Nabór ogłaszany w kwietniu

Operator

Fundacja BGK

Strona www

fundacja.bgk.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na:

 • poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców
 • pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych
 • wsparcie infrastruktury placówek oświatowych
 • wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu
 • zakup artykułów spożywczych na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu
 • koszty usługi księgowej
 • koszty tablicy informacyjnej.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • od 30 dni do 183 dni (od 1 do 6 miesięcy).

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Biblioteka Publiczna Gminy Linia – Ogródek sensoryczny w Strzepczu – 30 000,00 zł (w 2022 roku)
 • Gmina Łask – Biblioteka pod chmurką – Park Kieszonkowy – 30 000,00 zł (w 2022 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu – Zielona Biblioteka jako miejsce integracji oraz wypoczynku dla lokalnej społeczności – 17 730,00 zł (w 2021 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie – Obrazów! – Przestrzeń naturalnie przyjazna – 17 955,69 zł (w 2021 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki publiczne
 • fundacje
 • stowarzyszenia wpisane do KRS
 • domy kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat, miasto)
 • koła gospodyń wiejskich.

Należy pamiętać o tym, by biblioteka znajdowała się w gminie liczącej nie więcej niż 100 tys. mieszkańców.

Czy inne biblioteki mogą złożyć wniosek?

Inne biblioteki mogą też nawiązać partnerstwa z podanymi uprawnionymi podmiotami. 

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie do 40 tys. zł. Operator przyznaje dotację na 60 projektów.

Jaki jest budżet programu?

W 2023 roku budżet programu wynosił 2 400 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Nie. Skany wymaganych dokumentów są wysyłane po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór zazwyczaj jest ogłaszany w kwietniu i trwa do końca maja.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację Generator.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta
 • składania i wypełniania wniosku.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista tutaj).

 • Odpowiedni dobór grupy odbiorców.
 • Zagospodarowanie lokalnej przestrzeni użytkowej.
 • Poprawa lokalnej przestrzeni użytkowej.

Co jest ważne dla projektu?

 • Aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji lub działań proekologicznych, takich jak ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, surowce naturalne itp.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • lokalna społeczność niezależnie od wieku.

Należy pamiętać o tym, by biblioteka znajdowała się w gminie liczącej nie więcej niż 100 tys. mieszkańców.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria merytoryczne

 • Zaangażowanie społeczne w projekt – w jakim stopniu projekt zakłada pracę zespołową i współpracę z lokalnymi społecznościami oraz zaangażowanie wolontariuszy.
 • Różnorodność promocji projektu – w jaki sposób Projekt będzie promowany.
 • Użyteczność i atrakcyjność projektu w środowisku lokalnym – czy założenia projektu wynikają z poprawnie przeprowadzonej analizy potrzeb lokalnej społeczności i przyczyniają się np. do zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności lub jej modernizacji.
 • Przejrzystość budżetu – czy wszystkie proponowane wydatki są spójne z działaniami i zostały uzasadnione w projektu.
 • Ogólna atrakcyjność projektu – dodatkowa ocena ogólnej atrakcyjności projektu.

Kryteria formalne:

 • Złożenie kompletnego wniosku.
 • Zgodność terytorium działania wnioskodawcy z założeniami konkursu (gminy do 100 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskie.
 • Zgodność celów projektu z założeniami programu.
 • Czas trwania projektu minimum 30, a maksymalnie 183 dni, czyli od 1 do 6 miesięcy.
 • Uwzględnienie tablicy informacyjnej w budżecie.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może być przeznaczona na zakup artykułów spożywczych na uroczyste zakończenie projektu – 1000,00 złotych brutto.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może być przeznaczona na usługę księgową, związaną z projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto.
 • Brak kosztów koordynacji projektu.

Kto dokonuje oceny?

Komisja konkursowa operatora programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 15 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Operator nie podaje liczby przyznanych punktów na liście rankingowej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.
 • Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych – w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci.
 • Działania proekologiczne – poprawa stanu środowiska naturalnego itp.
 • Wsparcie infrastruktury placówek oświatowych.
 • Wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • Porady bądź wynagrodzenie dla specjalistów, bez których realizacja projektu nie jest możliwa.
 • Zakup artykułów spożywczych nieprzekraczających kwoty 1000,00 zł brutto na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu.
 • Koszty usługi księgowej nieprzekraczający kwoty 500,00 zł brutto.
 • Koszty tablicy informacyjnej.

Czy remont/zakup materiałów budowlanych/farb itp. są kosztami, które można zawrzeć w budżecie?

Tak. W budżecie można zawrzeć koszty remontu lub zakupu materiałów budowlanych/farb itp.

Jakie są koszty kwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są: 

 • Bieżąca działalność (np. opłaty za media, rachunki).
 • Wynagrodzenia dla koordynatorów projektu. Organizacja zajęć, warsztatów, kursów, szkoleń.
 • Organizacja konkursów, festiwali, koncertów.
 • Wycieczki.
 • Nagrody, vouchery.
 • Wyjazdy, turnusy, kolonie itp.
 • Zakup napojów alkoholowych i tytoniowych.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Jakich podwykonawców nie można zatrudnić?

Nie wolno do realizacji projektu angażować podwykonawców związanych z nim kapitałowo (np. spółki powiązane) lub osobowo (np. bliscy i członkowie rodziny).

Jak poprawnie rozliczyć projekt?

Instrukcję znajdziesz tutaj.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji BGK.

 • Lista kontaktów jest dostępna tutaj.
 • Fundacja BGK, Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze znajdę pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!