spot_img

Skontrum zbiorów bibliotecznych co 2 lata. Wkrótce zmiana przepisów

Aktualizacja: Artykuł był żartem na Prima Aprilis 🙂

Każda biblioteka wchodząca w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, w której czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów, będzie obowiązana do przeprowadzania skontrum co najmniej raz na 2 lata. Dotychczas było to 5 lat. Co więcej w komisji przeprowadzającej skontrum będzie trzeba uwzględnić nowego członka. Czy bibliotekarze podołają nowym propozycjom zmiany rozporządzenia?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych skontrum materiałów polega na porównaniu zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym materiałów, a także na stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami ewidencyjnymi a stanem faktycznym zbiorów oraz ustaleniu ewentualnych braków. W §31 rozporządzenia wyróżnia się następujące częstotliwości przeprowadzania skontrum:

  • co najmniej raz na 5 lat, jeśli czytelnicy mają wolny dostęp do materiałów – Planowana zmiana z 5 lat na 2 lata!
  • co najmniej raz na 10 lat, jeśli biblioteka prowadzi inny system udostępniania niż wskazano powyżej, w których zbiory nie przekraczają 100 tys. jednostek ewidencyjnych
  • w sposób ciągły, jeśli biblioteka prowadzi inny system udostępniania niż wskazano w pierwszym punkcie, w których zbiory przekraczają 100 tys. jednostek ewidencyjnych.

O ile planowana zmiana nie dotyczy bibliotek, które nie prowadzą wolnego dostępu, to skrócenie częstotliwości przeprowadzania znacznie wpłynie na obecne obowiązki bibliotekarzy. Jeszcze trudniejszym może być obwiązek włączenia do komisji skontrowej nowego członka, który ma kontrolować pracę pozostałych osób wskazanych w składzie osobowym ustalonym przez kierownika biblioteki. Nowym członkiem ma być czytelnik powyżej 18. roku życia, który wypożycza najwięcej książek w roku przeprowadzania skontrum. Praca w komisji ma być spełnieniem obywatelskiego obowiązku, a więc pobieranie wynagrodzenia będzie niedozwolone. Po stronie biblioteki będzie podpisanie umowy o wolontariat z czytelnikiem.

Nowe przepisy mają wejść w życie wraz ze zmianą rozporządzenia w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. Jeszcze nie pojawił się projekt tego aktu prawnego.

Biblio_TEKA INSPIRACJI

Zapraszam na dwie prezentacje projektu Biblio_TEKA INSPIRACJI podczas bezpłatnych wydarzeń. Widzimy się na:

Źródło zdjęć: freepik.com – kroshka_nastya