spot_img

Sprawozdanie biblioteki za 2023 rok. Pobierz wzór formularza K-03

Główny Urząd Statystyczny udostępnił formularz K-03. Biblioteki składają sprawozdanie dotyczące prowadzonej działalności i jej wyników za 2023 rok w terminie do 7 lutego 2024 roku.

Sprawozdanie z danymi za rok 2023 sporządzają biblioteki publiczne, pedagogiczne oraz ich filie, naukowe, fachowe/zakładowe, fachowo-beletrystyczne, towarzystw naukowych, ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.

Sprawozdaniem objęte są również:
– biblioteki publiczne, niestanowiące samodzielnych jednostek organizacyjnych, funkcjonujące w strukturze innych instytucji, np. w domach i ośrodkach kultury lub w ośrodkach sportu i rekreacji,
– biblioteki pedagogiczne, niestanowiące samodzielnych jednostek organizacyjnych, funkcjonujące w strukturze innych instytucji, np. placówek doskonalenia nauczycieli, zespołu placówek oświatowych, działające w strukturze innej placówki oświatowej,
– biblioteki uczelni, niestanowiące samodzielnych jednostek organizacyjnych, funkcjonujące w strukturze bibliotek głównych.

Formularz ma sześć stron. Na kolejnych umieszczono objaśnienia do poszczególnych działów.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773).

Źródło zdjęć: BMM