spot_img

Ostatnie dni na złożenie wniosku do programu „EtnoPolska”

Jeszcze tylko dwa dni można składać wnioski do programu „EtnoPolska”, w którym na zgłoszone projekty zostaną przyznane dofinansowania od 10 tys. złotych do 150 tys. złotych.

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.

W serwisie „Dofinansowania dla bibliotek” znajdziesz przykłady zrealizowanych projektów, informacje przydatne do pisania wniosku, najważniejsze dane, sposób oceny wniosków, koszty kwalifikowane i inne pomocne wskazówki.

Źródło zdjęć: freepik.com