spot_img

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej

W dniu 15 grudnia 2023 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina Ciasna – opinia pozytywna
  • Gmina Krobia – opinia pozytywna
  • Gmina Piotrowice Wielkie – opinia negatywna
  • Gmina Siedlec – opinia negatywna

KRB dyskutowała na temat spełnienia przez Bibliotekę Fundacji im. Janusza Kurtyki oraz Bibliotekę Instytutu Nauk Prawnych PAN warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu. Ponadto Rada przyjęła uchwałę dotyczącą bibliotek posiadających cenne zbiory oraz wysłuchała informacji o postępach NPRCz 2.0. na lata 2021–2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie.

Więcej: bn.org.pl

Źródło zdjęć: freepik.com