spot_img

Hasło Tygodnia Bibliotek 2024

21. Tydzień Bibliotek w 2024 roku odbędzie się pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”. W uzasadnieniu podkreślono nowe technologie oraz podano, że:

Biblioteka – miejsce na czasie to digitalizacja i udostępnianie zgodne z prawem zabytków piśmienniczych (biblioteki cyfrowe)

Biblioteka – miejsce na czasie to edukacja o prawie autorskim i możliwościach wykorzystania dóbr kultury w należyty sposób

Biblioteka – miejsce na czasie to praca na rzecz braku wykluczonych informacyjnie, społecznie

Biblioteka – miejsce na czasie to integracja społeczności lokalnej

Biblioteka – miejsce na czasie to wymiana doświadczeń różnych grup wiekowych, kulturowych

Biblioteka – miejsce na czasie to miejsce poszerzające ofertę o nowe trendy, nie zapominając o racjonalnym i mądrym ich wykorzystaniu

Biblioteka – miejsce na czasie – łączy w spójną całość osiągnięcia myśli ludzkiej z przeszłości z myślą współczesną [źródło].

Źródło zdjęć: freepik.com – ArthurHidden