spot_img

Pola widzenia książki – opowieści otwarte

Projekt „Pola widzenia książki” jest kontynuacją wieloletniego projektu edukacji literackiej w korespondencji z innymi dziedzinami sztuki. Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej co roku eksploruje inny aspekt edukacyjny, dostosowany do bieżących potrzeb odbiorców. Lustro Biblioteki objęło projekt swoim patronatem i zaprasza do udziału. Poniżej zaproszenie od organizatorów.

Opowieści otwarte

Punktem wyjścia dla projektowania tegorocznej oferty „Pola widzenia książki – opowieści otwarte” była refleksja o harmonizującej i arteterapeutycznej funkcji literatury i opowiadania jako ważnego elementu budującego porozumienie między ludźmi. Jest to szczególnie ważne w dobie intensyfikujących się globalnych problemów i rosnącego kryzysu (ekonomicznego, klimatycznego, kulturowego, itd.). Chcemy więc podkreślić rolę trwałości wypracowywanych przez lat metod i narzędzi pracy, a także zachęcić do wspólnego wielowymiarowego kontaktu przez sztukę z własną wrażliwością.

Działania w ramach projektu odbędą się na przestrzeni czerwca-grudnia 2023 roku:

 • Cykl 3 wystaw pod hasłem „Opowieść wizualna”, prezentujących prace zaproszonych artystów i artystek (Katarzyna Łata, Sybilla Skałuba, Piotr Szewczyk) wraz z oprowadzeniami kuratorskimi dla wszystkich grup wiekowych.
  Dla każdej z wystaw punktem wyjścia jest wybrany tekst – wątki zaczerpnięte z twórczości wybitnych pisarzy i poetów literatury światowej (Elizabeth Bishop, Elias Canetti, Lao-Tsy), które zostaną przeniesione na grunt innych dziedzin (fotografia, grafika, malarstwo) dzięki pracom Katarzyny Łaty, Sybilli Skałuby oraz Piotra Szewczyka. Do każdej z wystaw odbędą się oprowadzenia kuratorskie w bibliotece (Ewa Kokot). Artyści opracują autorską koncepcję wystawy w nawiązaniu do wybranych krótkich cytatów. Założeniem dla każdej odsłony jest zaproponowanie indywidualnego rozumienia „opowieści otwartej” i zaproszenie odbiorców do tworzenia własnych opowieści na bazie powstałych prac. Istotny jest więc w przypadku wystaw transfer z literatury (tekstów światowej literatury) do innej sztuki i z powrotem do literatury – w postaci opowieści jakie mogą dla siebie stworzyć odbiorcy wystaw i uczestnicy wydarzeń towarzyszących.
 • Warsztaty artystyczne z poszczególnymi artystami, nawiązujące do wystaw (dla młodzieży)
 • Warsztaty literackie z Agnieszką Dąbrowską, nawiązujące do wystaw (dla dzieci i młodzieży)
 • Warsztaty artystyczno-literackie dla dzieci z Martą Staciwą i Ireną Imańską (dla dzieci) Oferta skierowana do kilku grup wiekowych
 • Warsztaty artystyczno-muzyczne z Ewą Kokot i Zdzisławem Smucerowiczem dla dzieci (przedszkola)
 • Warsztaty wyjazdowe „Książka przenika sztukę”
  W okresie od lipca do września edukatorka Domu Oświatowego BŚ, Ewa Kokot, poprowadzi 1-dniowe warsztaty dla dzieci i młodzieży w dwóch partnerskich bibliotekach w Polsce (Biblioteka Miejska w Słupsku, Biblioteka Miejska w Suwałkach). Ich idea będzie oparta o pokaz wystawy online oraz wątki literackie przedstawione podczas prezentacji. Dzieci i młodzi ludzie na podstawie twórczości plastycznej będą potrafiły powiązać obraz wizualny z tekstem. Będzie on z jednej strony promował literackie aspekty dotyczące sztuki wizualnej z drugiej dobrane specjalnie wątki literatury akcentujące znaczenie obrazu.
 • Spotkanie finałowe
  Finał projektu będzie okazją do spotkania się wszystkich instytucji partnerskich i prezentacji powstałych prac. Na bazie zebranych efektów warsztatowych powstanie publikacja poprojektowa do dalszego upowszechniania projektu zaprojektowana przez Małgorzatę Jabłońską oraz Karty Pracy Twórczej do dalszej samodzielnej pracy uczestników projektu zaprojektowane przez Martę Staciwę. Finał odbędzie się w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej. Podczas finału odbędzie się spotkanie dla uczestników projektu (liceum i technikum) z Jakubem Pacześniakiem (który opowie uczestnikom o aktualnych trendach literackich i najbardziej popularnych „opowieściach” ) oraz z Tomaszem Ignalskim (który zaprezentuje efekty projektu realizowanego w przestrzeni miasta Chorzów „Wolność czytania” dedykowanemu literaturze). Uczestnicy będą mogli również zobaczyć pokaz slajdów zdjęć dokumentujących ich pracę przy projekcie. Zdjęcia najlepiej zobrazują emocje młodych ludzi w kontakcie z literaturą i sztuką. Powrócą do swoich przeżyć osobistych i wzmocnią więź z biblioteką oraz uruchomią potrzebę czytania i kontaktu z książką. Będzie to dla nas również punkt wyjścia do przyszłorocznego projektu i możliwości kontynuowania działań z uwzględnieniem nowych wyzwań.

Więcej

Źródło zdjęć: mat.pras.