spot_img

Przyznane dofinansowania w ramach programu „Ochrona zabytków” 2023

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowania w programie „Ochrona zabytków”. Łącznie ponad 164 mln zł na dofinansowanie 534 projektów. Poniżej lista dofinansowanych projektów, które zgłosiły biblioteki.

Odwołania można składać odwołania do 16 kwietnia 2023 roku.

Ochrona zabytków

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu – Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna, Zbiór inkunabułów, starodruków i rękopisów (XVII-XIX): prace ratownicze przy zabytkach rękopiśmiennych – kontynuacja – 160 000,00 zł
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu – Opole, pałacyk na Wyspie Pasieka (XIX w.): remont i konserwacja elewacji – 144 000,00 zł

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kultura.

ZOBACZ TEŻ INNE DOFINANSOWANIA DLA BIBLIOTEK

Źródło zdjęć: freepik.com