spot_img

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 22 marca 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN. Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2022 oraz ustaliła plan pracy na rok 2023.

Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego wybranych zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN oraz powołała zespół roboczy do oceny wniosku Prezydenta Miasta Poznania o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego wybranych zbiorów Biblioteki Raczyńskich.

Źródło: bn.org.pl

Źródło zdjęć: freepik.ocm