spot_img

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej

W dniu 19 grudnia 2022 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała pięć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina Damnica – opinia negatywna
  • Gmina Koźminek – opinia negatywna
  • Gmina Mietków – opinia negatywna
  • Gmina Radwanice – opinia pozytywna
  • Gmina Skrwilno – opinia negatywna

KRB powołała zespół roboczy ds. oczekiwań środowiska bibliotekarskiego wobec absolwentów studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz wystosowała apel o rozważenie wyłączenia bibliotek publicznych z listy jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ponadto Rada wysłuchała informacji o postępach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie.

Źródło: bn.org.pl

Źródło zdjęć: freepik.com