spot_img

600 milionów na kulturę. Biblioteki też zostaną objęte wsparciem

W ramach programu FENIKS (będącego kontynuacją POIiŚ na lata 2014-2020) Polska otrzyma 600 mln euro na kulturę. Porozumienie w sprawie realizacji programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027” MKiDN podpisał 14 grudnia 2022 roku. Kwota przeznaczona na kulturę jest o 133 mln euro większa niż w POIiŚ. Jak podkreślono w komunikacie: to największe środki europejskie przeznaczone na kulturę od czasu wejścia Polski do struktur UE.

Minister kultury zaznaczył, że przyznane środki zostaną przeznaczone głównie na zwiększenie atrakcyjności infrastruktury kultury oraz atrakcyjności turystycznej miejsc dziedzictwa historycznego i w obydwu obszarach objętych programem będą realizowane także kryteria transformacji ekologicznej i cyfrowej. 

Wsparciem zostaną objęte też między innymi państwowe instytucje kultury, instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową, instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, publicznych szkół i uczelni artystycznych; podmiotów zarządzających obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO i Pomników Historii Prezydenta RP oraz posiadających tytuł Znaku Dziedzictwa Europejskiego – innych niż wskazane powyżej.

Do Narodowego Zasobu Bibliotecznego należą już:

 • Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
 • Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu
 • Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
 • Biblioteka Śląska w Katowicach
 • Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
 • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego ocenia wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego wybranych zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej.

Źródło zdjęć: freepik.com