spot_img

Rękopis „Orator Polonus” Jana Kołozwarskiego w Bibliotece Narodowej

Biblioteka Narodowa poinformowała, że Fundacja Rodzinna Blochów przekazała do jej zbiorów rękopis wykładów z teologii ks. Jana Kołozwarskiego. Zabytek piśmiennictwa będzie szeroko dostępny dla badaczy polskiej przeszłości. Można go obejrzeć już w bibliotece cyfrowej polona.pl.

Skrypt w formie niewielkich rozmiarów oprawnego woluminu nosi tytuł Orator Polonus i zawiera wykłady oparte na myśli św. Tomasza z Akwinu. Powstał w roku 1646, jak informuje wpis na stronie tytułowej. Oznacza to, że spisano go najprawdopodobniej w Ostrogu lub Rawie Ruskiej, gdyż w tamtejszych kolegiach ks. Jan Kołozwarski wówczas nauczał. Krótko po powstaniu rękopis w nieznanych okolicznościach przewieziono z ziem ruskich Rzeczypospolitej do małopolskiego Wiśnicza, który w połowie XVII wieku należał do magnackiego rodu Lubomirskich. Z tego okresu pochodzi nalepka na grzbiecie oprawy z częściowo uszkodzonym wpisem „Anno 16[46] Orator Polonus. Księżny Lubomirsk[iej]”.

Więcej: bn.org.pl

Źródło zdjeć: polona.pl