spot_img

Bezpłatne studia bibliotekarskie – otwarta rekrutacja

We współpracy z Biblioteką Narodową, UKSW otwiera darmowe studia magisterskie (II stopnia) dla absolwentów wszystkich kierunków. To możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu bibliotekarstwa, ale także fachowe przygotowanie do pracy bibliotekarza. Studia bibliotekarskie pozwolą również na poznanie bibliotekarstwa z perspektywy historycznej.

To szansa na uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do pracy w różnych typach bibliotek od najlepszych specjalistów. Wykłady i konwersatoria są prowadzone m.in. przez:

  • dr. Tomasza Makowskiego, wieloletniego dyrektora Biblioteki Narodowej i przewodniczącego Krajowej Rady Bibliotecznej. Wśród przedmiotów znalazły się: Wstęp do bibliologii, Organizacja bibliotek w Polsce, Typologia zbiorów bibliotecznych, Dzieje i losy książki w XIX i XX w.
  • Kacpra Trzaskę, zastępcę dyrektora Biblioteki Narodowej, współtwórcę Deskryptorów BN i przepisów katalogowania, który poprowadzi dwa przedmioty: Przepisy katalogowania publikacji, Deskryptory Biblioteki Narodowej i inne języki informacyjno-wyszukiwawcze
  • Dominika Cieszkowskiego, zastępcę dyrektora Biblioteki Narodowej odpowiedzialnego za nowe technologie, w tym serwis polona.pl, który podzieli się swoimi doświadczeniami podczas zajęć Biblioteki cyfrowe i zasoby elektroniczne.

Ponadto przewidziane są przedmioty, które przybliżą zagadnienia związane z funkcjonowaniem bibliotek i nie tylko: Zasady gromadzenia i selekcji zbiorów, Zakupy do bibliotek, Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, Zasady udostępniania zbiorów, Prasoznawstwo, Biblioteki kościelne – dzieje i zasób, Konserwacja i zasady przechowywania zbiorów, Obowiązki dyrektora biblioteki publicznej oraz przedmioty historyczne, w tym: Książka w kulturze umysłowej Polski do końca XVIII w. i Dzieje bibliografii.

Podczas studiów przewidziane są praktyki (120 godz.), w tym w Bibliotece Narodowej, a także seminarium magisterskie.

Zachęcamy pracowników wszystkich bibliotek do uzupełnienia swoich kwalifikacji, a także tych, którzy chcą w nich pracować. Większość zajęć jest prowadzona po południu, aby umożliwić studia pracującym.

Pierwsza rekrutacja trwa do 8 lipca 2022 roku. Szczegóły dostępne są TUTAJ.