spot_img

Na dobry początek – nabór wniosków w konkursie grantowym

Do 31 maja 2022 roku biblioteki mogą składać wnioski w konkursie grantowym „Na dobry początek”. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji.

Na dobry początek

Celem konkursu grantowego Fundacji BGK jest realizacja zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, które będą wykorzystywać nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

W ramach zadań można wybrać jedną ze ścieżek:

I ścieżka

 • dotyczy dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej,
 • kierowana jest do dzieci w wieku 3-9 lat,
 • wprowadzenie nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju.

II ścieżka

 • obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej,
 • kierowana jest do dzieci w wieku 2-5 lat,
 • umożliwienie dostępu do edukacji.

Dofinansowanie

Fundacja wybierze 30 projektów, które otrzymają dofinansowanie w kwocie do 15 tys. zł. Otrzymane środki można przeznaczyć na:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego projektu.

Uprawnione podmioty

Udział w konkursie mogą brać biblioteki publiczne, ale także fundacje, stowarzyszenia, domy kultury.

Warunki

 • złożenie wniosku do 31 maja 2022 roku
 • można zgłosić tylko 1 wniosek
 • organizacja zajęć dla dzieci w wieku 2-9 lat
 • realizacja warsztatów od 2 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku
 • organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego

Szczegóły i regulamin fundacja.bgk.pl


Źródło zdjęć: freepik.com