spot_img

Zielona Góra: cenne starodruki zdigitalizowane

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Norwida w Zielonej Górze zakończyła digitalizację cennych starodruków.

Projekt „Digitalizacja starodruków oraz tek Archiwum Prof. J. Kostrzewskiego”, dofinansowany z programu „Kultura Cyfrowa”, obejmował digitalizację poloniców i silesiaców ze zbiorów Biblioteki Norwida oraz Biblioteki Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Wszystkie materiały są udostępniane bezpłatnie w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej.

Biblioteka Norwida w Zielonej Górze wzbogaciła zbiory Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej o 30 tytułów starodruków. Powyższego wyboru dokonano ze względu na wysoki potencjał naukowy i kulturotwórczy, spośród najstarszych i najwartościowszych publikacji pochodzących z XVII i XVIII wieku, które do tej pory nie zostały zdigitalizowane […]. Ponadto w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej umieszczona została także jedna teka z Archiwum Prof. Józefa Kostrzewskiego (teka nr 14 Pomorze Gdańskie). Zielonogórska Książnica w swoich zbiorach posiada wyjątkowej wagi źródło naukowe – rękopiśmienną spuściznę po wybitnym uczonym, nestorze polskiej archeologii, prof. Józefie Kostrzewskim, twórcy poznańskiej szkoły archeologicznej – czytam w podsumowaniu projektu.

Więcej: wimbp.zgora.pl


Źródło zdjęć: freepik.com