spot_img

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej

W dniu 16 grudnia 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała siedem opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina Brzeg Dolny – opinia negatywna
  • Gmina-Miasto Jordanów – opinia pozytywna
  • Gmina Kołczygłowy – opinia negatywna
  • Gmina Miasteczko Krajeńskie – opinia negatywna
  • Gmina Nowinka – opinia negatywna
  • Gmina Paczków – opinia negatywna
  • Gmina Świdnica – opinia negatywna

Ponadto Rada dyskutowała nad wznowieniem prac na temat oczekiwań środowiska bibliotekarskiego wobec absolwentów studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz wysłuchała informacji o postępach w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. KRB powołała także zespół roboczy ds. oceny bibliotek naukowych oraz omówiła pismo Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Źródło zdjęć: freepik.com