spot_img

Paszport czytelnika – projekt bibliotek gminy Godów [wywiad]

Nowym przedsięwzięciem mogą pochwalić się biblioteki z Godowa, które zainicjowały akcję „Paszport czytelnika”. W niecałe dwa tygodnie udało się przekazać 40 paszportów. Poniżej przedstawiam kulisy akcji, która swym zasięgiem obejmuje całą gminę.

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie i jej pięć filii zapraszają dzieci wraz z rodzicami do udziału w projekcie rozwijającym kulturę czytelniczą najmłodszych w wieku 0–12 lat. Intencją akcji jest zachęcenie dzieci do systematycznych odwiedzin biblioteki i wypożyczania książek oraz do wyrobienia nawyku codziennego czytania.

Pomysłodawczynią projektu była Bettina Fit z Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie, jednak to praca i doświadczenia całego zespołu pracowników doprowadziła do wystartowania projektu od września tego roku.

Paszporty dla czytelników

Paszport czytelnika to książeczka z wyrysowanymi polami do przybicia pieczątek. Mały czytelnik przy okazji każdych odwiedzin w bibliotece i wypożyczeniu co najmniej 5 książek może wbić kolejny stempelek w swoim paszporcie. Uczestnictwo w zajęciach bibliotecznych również jest premiowane pieczątką. Po zebraniu 12 różnych pieczątek właściciel otrzymuje nagrodę niespodziankę.

Dodatkowo w paszporcie znajdują się ciekawostki dotyczące bibliotek oraz informacja, co można w nich znaleźć.

Kulisy akcji

O kulisy akcji zapytałam bibliotekarzy z Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie.

W jaki sposób przygotowali Państwo projekt?

Zaczęło się od pomysłu. Od 2015 roku w bibliotece prowadzona jest akcja „Karta Małego Czytelnika”, dzięki której nastąpił znaczny wzrost czytelnictwa wśród najmłodszych. Ograniczenie bezpośredniego dostępu do książki przyczyniło się do spadku czytelnictwa tej grupy odbiorców, dlatego chcieliśmy wprowadzić dodatkowe działanie, które zachęciłoby do korzystania z naszych zasobów.

Imienny paszport zakłada uzbieranie przez małego czytelnika kompletu pieczątek, które będzie mógł sobie samodzielnie stemplować w polach do tego przeznaczonych, podczas każdych odwiedzin w bibliotece, wypożyczeniu książek czy udziale w naszych zajęciach.

Projekt graficzny paszportu oraz stempli przygotowaliśmy z wykorzystanem darmowych grafik. Kupiliśmy papier o gramaturze 160 gram i drukowaliśmy paszporty we własnym zakresie, jak i docinaliśmy, zaginaliśmy. Wykonanie 12 stempli o wymiarach 30 mm zleciliśmy firmie zewnętrznej. Dla każdej placówki jeden komplet. Na drewniane trzonki nalepiliśmy gumki ze stemplami. W ten sposób każda biblioteka otrzymała narzędzia do realizacji.

Jaki jest koszt projektu?

Koszt akcji to około 100 złotych na jedną placówkę przeznaczone na gumki do pieczęci, stemple drewniane, papier, druk i pudełka.

Jak promowano projekt?

Kolejnym krokiem było rozpropagowanie akcji w mediach społecznościowych, na stronie internetowej GBP w Godowie oraz na stronach instytucji działających na terenie gminy Godów. Wywiesiliśmy też plakaty w miejscach publicznych oraz rozdawaliśmy ulotki informacyjne o akcji mieszkańcom.

Jak przedstawia się stan czytelnictwa w regionie?

W 2020 roku ogólna liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 2 307, to mniej o 329 użytkowników w zestawieniu z rokiem poprzednim. Odnotowaliśmy duży spadek wśród użytkowników w wieku od 0 do lat 12, w sumie 97 osób. To zmotywowało nas do działania, ponieważ głęboko wierzymy w to, iż literatura ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój dzieci.

Jakiego finału można się spodziewać?

Poprzez naszą akcję pragniemy rozwijać kulturę czytelniczą wśród dzieci, co pozytywnie wpływa na rozwój małego człowieka. Jej intencją jest zachęcenie najmłodszych do systematycznych odwiedzin biblioteki i wypożyczania książek oraz do wyrobienia nawyku codziennego czytania, aby w przyszłości, jako nastolatkowie i dorośli korzystali z naszych księgozbiorów.


Źródło zdjęć: mat.pras. GBP w Godowie