spot_img

I Wielkopolskie Forum Bibliotekarzy

Historia mądrością, przyszłość wyzwaniem – to hasło towarzyszące I Wielkopolskiemu Forum Bibliotekarzy. Lustro Biblioteki objęło wydarzenie swoim patronatem.

Forum organizowane przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną – Książnicę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu odbędzie się 27 października 2021 roku. Punktem wyjścia koncepcji konferencyjnej jest integracja środowiska bibliotekarskiego Wielkopolski oraz bibliotekarzy reprezentujących różne typy bibliotek.

I Forum Książnica zainicjowała w 115-lecie bibliotekarstwa powszechnego w Kaliszu, co ma zainspirować bibliotekarzy do refleksji nad rozwojem bibliotek w regionie. Program będzie obejmował dwie sesje, w ramach których zostaną wygłoszone referaty zaproszonych przedstawicieli informacji naukowej i polskiego bibliotekoznawstwa oraz bibliotekarzy-praktyków. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

W zależności od bieżącej sytuacji pandemicznej konferencja odbędzie się w tradycyjnym trybie stacjonarnym, formule hybrydowej lub wyłącznie online.

Więcej: strona www wydarzenia


Źródło zdjęć: freepik.com