spot_img

Biblioteki publiczne w 2020 roku – raport

Właśnie ukazał się raport Kultura w 2020 roku, a w nim wskaźniki funkcjonowania bibliotek oraz dokładne dane statystyczne zbierane na podstawie formularza K-03.

Jak podawałam (po opublikowaniu w lipcu informacji sygnalnych przez GUS) epidemia i wprowadzone obostrzenia – jak można było się spodziewać – wpłynęły na funkcjonowanie bibliotek w ubiegłym roku.


Bibliotekom w raporcie Kultura w 2020 roku poświęcono kilka stron (60–67). Najważniejsze informacje:

 • W 2020 roku funkcjonowały 7 782 biblioteki publiczne, w tym 5 169 filii bibliotecznych.
 • Biblioteki publiczne prowadziły 873 oddziały dla dzieci i młodzieży oraz 867 punktów bibliotecznych.
 • Większość bibliotek publicznych i ich filii prowadziło swoją działalność na wsi (65,0%).
 • Najwięcej bibliotek publicznych (łącznie z filiami) działało w województwie mazowieckim (12,2% ogólnej liczby podmiotów).
 • Na 1 bibliotekę publiczną lub filię w 2020 roku przypadało 4 917 osób (w roku poprzednim – 4 870 osób), w mieście 8 412, a na wsi 3 036.
 • Poziom czytelnictwa, mierzony liczbą czytelników w bibliotekach publicznych z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 był niższy niż w 2019 roku (spadek o 17,8%).
 • Liczba zarejestrowanych użytkowników aktywnie wypożyczających w 2020 roku wyniosła 4,9 mln.
 • W 2020 roku biblioteki publiczne dysponowały 125,0 mln wol. (w ramach księgozbioru bibliotek publicznych 98,5% stanowiły książki).
 • Przeważającą grupą czytelników bibliotek publicznych pod względem zajęcia były osoby pracujące – 39,0% wszystkich czytelników bibliotek, podczas gdy osoby uczące się stanowiły 34,9% czytelników (w 2019 roku odpowiednio 38,2% i 36,8%).

 • W 2020 roku czytelnicy bibliotek publicznych wypożyczyli na zewnątrz 77,5 mln wol. oraz 2,4 mln materiałów bibliotecznych stanowiących zbiory specjalne. Stanowi to znaczący spadek (o 24,5%) liczby wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz w porównaniu do 2019 roku.
 • W 2020 roku w 7438 bibliotek publicznych było wyposażonych w komputery (95,6%). W użytku było ponad 51 tys. komputerów, z czego dostępnych dla czytelników 26 tys. Z ogólnej liczby komputerów dostępnych dla użytkowników 25,5% posiadało dostęp do Internetu.
 • W 2020 roku biblioteki publiczne posiadały prawie 6 mln zbiorów specjalnych. Coraz częściej biblioteki posiadają licencję na dostęp do książek, czasopism czy baz danych zamieszczonych w sieci. W 2020 roku biblioteki publiczne opłacały dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych, z czego znaczną część stanowiły książki elektroniczne – 5 mln, następnie czasopisma elektroniczne – 1111 oraz bazy danych – 120.
 • W 2020 roku w bibliotekach publicznych odbyło się 112 tys. imprez (275 tys. w 2019 roku). Udział w nich wzięło 3,9 mln uczestników (w 2019 roku 7 mln).
 • W 2020 roku wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oferowały 3346 bibliotek, a udogodnienia wewnątrz budynku 2060.
 • W 2020 roku biblioteki publiczne posiadały 606 specjalnie przystosowanych stanowisk do pracy dla osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.

Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności bibliotek w 2020 roku podałam w osobnym artykule.


Źródło zdjęć: freepik.com