spot_img

Biblioteka dla każdego – projekt bibliotek z Łodzi, Gdyni, Krakowa i Bergen

Projekt „Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen – różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie i norweskie” realizowany jest pod patronatem Lustra Biblioteki. Warto zainspirować się realizowanymi w jego ramach działaniami.

Całość działań odbywa się w partnerstwie: Biblioteki Miejskiej w Łodzi, która jest liderem projektu, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie oraz Bergen Offentlige Bibliotek (drugiej co do wielkości biblioteki w Norwegii). Projekt jest realizowany w okresie od września 2020 roku do września 2022 roku.

Działania

Zakłada szerokie badania publiczności oraz szkolenia dla kadry bibliotek. W każdym mieście zaplanowano także szereg działań skierowanych do mieszkańców miast m.in. pikników rodzinnych, warsztatów artystycznych czy projekcji filmowych; migrantów i grup wykluczonych takich jak cykliczne porady prawne, warsztaty kulinarne, zajęcia z języka polskiego dla dzieci i dorosłych czy wielokulturowe spacery z obcojęzycznymi przewodnikami.

W trakcie projektu zostaną zakupione książki w językach migrantów oraz podręczniki do nauki języka polskiego.

Głównym celem projektu jest tworzenie bibliotek otwartych dla każdego, wolnych od uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji. Biblioteka to miejsce, w którym migranci będą mogli uzyskać konkretną pomoc zarówno w formie prawnej, ale także mniej formalnej – pełniąc funkcję pomostu do integracji kulturowej.

W trakcie realizacji projektu w efekcie wspólnych prac wszystkich partnerów powstaną nowoczesne strategie rozwoju, w oparciu o badania zostaną wypracowane modelowe rozwiązania nie tylko dla partnerów projektu, ale także do wykorzystania przez inne biblioteki w kraju i zagranicą.

Całkowita wartość projektu to ponad 320 tys. euro, z czego prawie 275 tys. euro to dofinansowanie w ramach Działania 2 Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Więcej: bibliotekadlakazdego.pl

Źródło zdjęć: freepik.com